Заседания

Заседание от дата 13.11.2016 от 07:45 часа.

Решения

№ 240 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

№ 239 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

№ 238 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

№ 237 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Получен сигнал с Вх. № 13/13.11.2016г. в 16:29 получен в РИК 12 Монтана, по електронната поща от Иван Пешунов - секретар на община Г. Дамяново.

№ 236 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Получен е сигнал с Вх. № 12/13.11.2016г. в 15:00 на електронната поща, препратен от ЦИК, от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение №3787-ПВР/НР, София, 17.10.2016 на Централната избирателна комисия.

№ 235 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Берковица от квотата на ПП „ДПС” - Берковица.

№ 234 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Монтана от квотата на ПП „ГЕРБ“- Община Монтана.

№ 233 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Монтана.

№ 232 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Монтана.

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения