Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 236
Монтана, 13.11.2016

ОТНОСНО: Получен е сигнал с Вх. № 12/13.11.2016г. в 15:00 на електронната поща, препратен от ЦИК, от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение №3787-ПВР/НР, София, 17.10.2016 на Централната избирателна комисия.

 

Постъпил е сигнал с Вх. № 12/13.11.2016г. от Институт за развитие на публичната среда  в него е посочено, че в СИК 122900046, находящ се в ФСГ гр. Монтана, бул. Ал. Стамболийски 37, присъства застъпник на когото част от избирателите съобщават, че са гласували. Същият се обажна непрекъснато по телефона на ромски език и дава информация за гласувалите в секцията.

На място е извършена проверка от двама представители на РИК-Монтана, от две различни политически сили.

След извършената проверка, не е констатирано нарушение от страна на застъпник, който е присъствал с удостоверение 1-46- ПВР/2.11.2016г. на Десислава Людмилова Тодорова, регистрирана в РИК-Монтана от кандидатската листа на ИК представляван от Стефан Ламбов Данаилов в изборите за президент и вицепрезидент. При това положение няма нарушение в СИК 122900046.

На основание чл. 72, ал.1 т.20. ИК

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала с Вх. № 12/ 13.11.2016г. на електронната поща, препратен от ЦИК от Институт за развитие на публичната среда като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева


Обявено на 13.11.2016 г. в 15:45 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 13.11.2016 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения