Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 233
Монтана, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Монтана.

 

В СИК № 122900019 до 08,00 ч. на 13.11.2016 г. не се е явил член на СИК Борислав Михайлов  Алексиев. Не се е явил и резервния член на СИК от политическата сила. Поради факта, че не е заето мястото на член в СИК и

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 34 – ПВР/НР от 06.10.2016 на РИК - Монтана, и във връзка с Решение № 3893- ПВР/НР от 29.10.2016 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  секретар на СИК № 122900019  в Община Монтана,  както следва:

  1. В СИК № 122900019,  ОСВОБОЖДАВА Борислав Михайлов Алексиев, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА  Димитър Иванов Димитров.

     Да се издаде Удостоверение (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 13.11.2016 г. в 08:25 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 13.11.2016 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения