Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 237
Монтана, 13.11.2016

ОТНОСНО: Получен сигнал с Вх. № 13/13.11.2016г. в 16:29 получен в РИК 12 Монтана, по електронната поща от Иван Пешунов - секретар на община Г. Дамяново.

 

Постъпил е сигнал с Вх. № 13/13.11.2016г. в 16:29 получен в РИК 12 Монтана, по електронната поща от Иван Пешунов- секретар на община Г. Дамяново в него е изложено, че лицето Светослав Илиев- общински ръководител на БСП, извозва с личният си автомобил гласоподаватели.

Извършена е проверка от членове на РИК в състав – Петя Кирилова и Петко Петков, от която не е установено изложеното в сигнала.

На основание чл. 72, ал.1 т.20. ИК

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнала с Вх. № 13/ 13.11.2016г. от Иван Пешунов - секретар на община Г. Дамяново, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева


Обявено на 13.11.2016 г. в 17:10 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения