Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 235
Монтана, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Берковица от квотата на ПП „ДПС” - Берковица.

 

Постъпило е предложение от Емил Алексиев Тодоров преупълномощен представител на ПП „ДПС“ Берковица,  вх. № 364/13.11.2016 г.  на РИК - Монтана за промяна в състава на СИК в Община Берковица.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 28 – ПВР/НР от 05.10.2016 на РИК - Монтана, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  член на посоченото в предложението в състава на секционната избирателна комисия в Община Берковица,  както следва:

  1. В СИК № 120200039,  ОСВОБОЖДАВА Димка Николова Петрова, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Момчил Тодоров Георгиев.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 13.11.2016 г. в 10 :00 часа

.................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 13.11.2016 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения