Заседания

Заседание от дата 02.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 90-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Медковец изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 89-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Чипровци изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 88-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Берковица в изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 87-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Лом изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 86-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Брусарци в изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 85-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Георги Дамяново в изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 84-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на ПСИК на територията на община Монтана изборен район 12 – Монтана, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 83-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състав на секционна избирателна комисия № 120200021 в Дом за стари хора – град Берковица

№ 82-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения