Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 313-ПВР
Монтана, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

С вх. № 521/ 21.11.2021г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващ КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за промяна на състава на СИК в община Лом.

 След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната, като е налице е основание за същата.

Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс,

РИК –Монтана:

 

Р Е Ш И:

 

Допуска промени в състава на СИК в община Лом   съгласно направените предложения, както следва:    

В СИК № 122400014:

ОСВОБОЖДАВА НАДЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

– член.

Анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член МОНИКА  ИВАЙЛОВА КОСТОВА

 

На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 21.11.2021 в 17:43 часа

Свързани решения:

49-ПВР/НС/15.10.2021

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения