Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до РИК и решенията по тях

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Вх. №
Дата
Жалба / СигналПредметРешение на РИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
1515
13.11.2016 16:58
Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на репуПостъпил е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. от Камелия Цветанова Трифонова в него е изложено, че на 13.11.2016г. пред секция 121400010 в село Копиловци, намиращо се в община Георги Дамяново, че кметът на селото Лилка Илиева, склонява гласоподавателите пред входа на избирателната секция да гласуват за ПП ГЕРБ.№ 239 / 13.11.2016
1414
13.11.2016 16:57
Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на репуПостъпил е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. от Камелия Цветанова Трифонова в него е изложено, че на 13.11.2016г. пред секция 121400010 в село Копиловци намиращо се в община Георги Дамяново, съпругът на кмета Румен Любенов, извършва превоз на гласоподавателите с автомобил М7605ВС от домовете им до изборната секция с довод, че контролира техния вот.№ 238 / 13.11.2016
1313
13.11.2016 16:29
Получен сигнал с Вх. № 13/13.11.2016г. в 16:29 получен в РИК 12 Монтана, по електронната поща от Иван Пешунов - секретар на община Г. Дамяново.Постъпил е сигнал с Вх. № 13/13.11.2016г. в 16:29 получен в РИК 12 Монтана, по електронната поща от Иван Пешунов- секретар на община Г. Дамяново в него е изложено, че лицето Светослав Илиев- общински ръководител на БСП, извозва с личният си автомобил гласоподаватели.№ 237 / 13.11.2016
1212
13.11.2016 15:00
Получен е сигнал с Вх. № 12/13.11.2016г. в 15:00 на електронната поща, препратен от ЦИК, от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение №3787-ПВР/НР, София, 17.10.2016 на Централната избирателна комисия.Постъпил е сигнал с Вх. № 12/13.11.2016г. от Институт за развитие на публичната среда в него е посочено, че в СИК 122900046, находящ се в ФСГ гр. Монтана, бул. Ал. Стамболийски 37, присъства застъпник на когото част от избирателите съобщават, че са гласували. Същият се обажна непрекъснато по телефона на ромски език и дава информация за гласувалите в секцията.№ 236 / 13.11.2016
1111
06.11.2016 18:13
Получена е жалба с Вх. № 11/06.11.2016г. в 18:13 от Страшимир Кирилов Прашанов наблюдател- представител на Институт за скоциална интеграция с удостоверение: 3817-ПВР/НР/20.10.2016 г.за изборите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 нПостъпила е жалба с Вх. № 11/06.11.2016г. от Страшимир Кирилов Прашанов наблюдател- представител на Институт за социална интеграция с удостоверение: 3817-ПВР/НР/20.10.2016 г.за изборите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016г., с която информира РИК – Монтана, че автомобил марка”Фолксваген”, модел „ГОЛФ”, с рег.№ 64 64 АВ, извозва хора до изборните секции в гр.Чипровци. Автомобила е собственост на лицето Георги Леонов, общински съветник от ПП”ГЕРБ”.№ 190 / 06.11.2016
1010
06.11.2016 16:07
Получен е сигнал с Вх. № 10/06.11.2016г. в 16:07 от Атанас Костадинов, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в Постъпил е сигнал с Вх. № 10/06.11.2016г. от Атанас Костадинов, в него е изложено, че на 06.11.2016г. пред секция 123600002 в гр.Чипровци, председателят на СИК пуска в изборните урни бюлетините на гласоподавателите вместо тях.№ 189 / 06.11.2016
99
06.11.2016 16:06
Получен е сигнал с Вх. № 9/06.11.2016г. в 16:06 от Атанас Костадинов, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в иПостъпил е сигнал с Вх. № 9/06.11.2016г. от Атанас Костадинов, в него е изложено, че на 06.11.2016г. пред секция 123600008 в село Митровци намиращо се в община Георги Дамяново, кметският наместник на селото Пламен Богданов, член на ПП „ГЕРБ”, пресреща гласоподавателите пред входа на секцията, като уговаря всеки един от тях кого да гласува.№ 188 / 06.11.2016
88
06.11.2016 16:05
Получен е сигнал с Вх. № 8/06.11.2016г. в 16:04 от Атанас Костадинов, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в иПостъпил е сигнал с Вх. № 8/06.11.2016г. от Атанас Костадинов, в него е изложено, че на 06.11.2016г. пред секция 129800011 в село Меляне намиращо се в община Георги Дамяново, кметът на селото Ботьо Петков, член на ПП „ГЕРБ”, пресреща гласоподавателите около 10 метра пред входа и извършва агитация като уговаря всеки един от тях кого да гласува.№ 187 / 06.11.2016
77
06.11.2016 16:04
Получен е сигнал с Вх. № 7/06.11.2016г. в 16:04 от Атанас Костадинов, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в иПостъпил е сигнал с Вх. № 7/06.11.2016г. от Атанас Костадинов, в него е изложено, че на 06.11.2016г. пред секция 129800012 в село Чемиш намиращо се в община Георги Дамяново, кметския наместник на селото Мирон Тодоров, член на ПП ГЕРБ, посреща гласоподавателите пред входа на секцията и извършва агитация, като уговаря всеки един от тях за кого да гласува.№ 186 / 06.11.2016
66
06.11.2016 15:47
Получен е сигнал с Вх. № 6/06.11.2016г. в 15:47 на електронната поща от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение №3787-ПВР/НР, София, 17.10.2016 на Централната избирателна комисия.Постъпил е сигнал с Вх. № 6/06.11.2016г. от Институт за развитие на публичната среда в него е посочено, че в непосредствена близост до ОУ Христо Ботев, на по-малко от 50 метра, са разлепени агитационни материали. За същото обстоятелство по телефона РИК е сезиран от ЦИК.№ 184 / 06.11.2016
55
06.11.2016 15:45
Получен е сигнал с Вх. № 5/06.11.2016г. в 15:45 на електронната поща от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение №3787-ПВР/НР, София, 17.10.2016 на Централната избирателна комисия.Постъпил е сигнал с Вх. № 5/06.11.2016г. от Институт за развитие на публичната среда, в него е посочено, че членовете на комисията в секция 122400032 в училище ОУ Христо Ботев в кв. Младеново не са наранили получения печат в началото на изборния ден. Също е изложено, че членовете на СИК не желаят да спазят указанията на ЦИК, защото в противен случай „досега пуснатите гласове ще са невалидни”.№ 183 / 06.11.2016
44
06.11.2016 14:02
Получен съобщение с Вх. № 4/06.11.2016г. в 14:02 получен в РИК 12 Монтана от ОД на МВР Монтана.Постъпил е сигнал с Вх. № 4/06.11.2016г. получен на факс на РИК 12-Монтана от ОД на МВР Монтана, за нарушение на изборния процес в 14-та секция в гр. Монтана от Кирил Еленков Калистратов, ул. Юрий Венелин 19 за това, че е дадена предварително откъсната бюлетина, от лицето Кирил Еленков Калистратов.№ 182 / 06.11.2016
33
06.11.2016 00:00
Получен сигнал с Вх. № 3/06.11.2016г. в 13:20 получен в РИК 12 Монтана от Росица Любенова Кирова, представляваща ИК Единни за промяна с решение №3617/26.09.2016.Постъпил е сигнал с Вх. № 3/06.11.2016г. получен на електронната поща на РИК 12-Монтана от Росица Любенова Кирова, представляваща ИК Единни за промяна с решение №3617/26.09.2016 . В него е посочено, че председателя на СИК 4 отказва да регистрира лицето Марио Ивайлов Стоянов, представител на ИК Единни за промяна, посочено е пълномощно, решение на РИК, с довод на същата, че се изисква от него да се легитимира с удостоверение на Рик 12 – Монтана. Изложен е и сигнал на дежурния телефон на РИК – Монтана. Извършена е проверка в СИК 120200004 установено е, че е допуснато лицето и нарушение няма.№ 181 / 06.11.2016
22
06.11.2016 10:15
Получен сигнал с Вх. № 2/ 06.11.2016г. получен в РИК 12 Монтана.Постъпил сигнал с Вх. № 2/ 06.11.2016г. получен на електронната поща на РИК 12-Монтана от жалбоподателя Теодор Евгениев Антонов не съдържащ данни за нарушения на Изборния кодекс.№ 179 / 06.11.2016
11
04.11.2016 09:15
Получен сигнал с Вх. № 1/ 04.11.2016г. получен в РИК 12 Монтана.Постъпило сигнал с Вх. № 1/ 04.11.2016г. получен в РИК 12 Монтана и съдържащ данни за нарушения на Изборния кодекс. Рик 12 Монтана след запознаване със сигнала преценява, че сигнала е подлежащ на разглеждане по компетентност на Районна прокуратура – Лом.№ 142 / 04.11.2016

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения