Решения

№ 229-НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“

№ 228-НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Оттегляне на упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ - СДС“

№ 227-НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“.

№ 226-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане“.

№ 225-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

№ 224-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

№ 223-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

№ 222-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

№ 221-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200009, 120200030 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 220-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

№ 219-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 121100004, 121100007, 121100009, 121100010, 121100011, 121100012, 121100013, 121100016, 121100017 в община Вълчедръм назначени с Решение № 45-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 218-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900072 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 217–ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Образуване и назначаване на състава на ПСИК в община Брусарци при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. за гласуване на избиратели поставени под карантина или задължителна изолация.

№ 216-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120700004, №120700006, № 120700012 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 215-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900022 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 214-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400055 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 213-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400010 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 212-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 121200015 в община Вършец назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 211-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120700009, 120700010 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 210-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200024 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 209-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400037 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 208-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200024 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 207-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900027 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 206 – ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Образуване и назначаване на състава на СИК в лечебно заведение – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 205-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

№ 204-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Образуване и назначаване на състава на ПСИК в община Вълчедръм при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. за гласуване на избиратели поставени под карантина или задължителна изолация.

№ 203-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200004, № 120200028, № 120200041 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 202-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на отговорници - членове на РИК Монтана по общини за предаване на изборни книжа и материали на СИК при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

№ 201-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900042 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 200-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900024 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 199-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на реда и начина за предаване на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК

№ 198-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900042 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 197-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900035, № 122900062 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 196 – ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Образуване и назначаване на състава на ПСИК в община Чипровци при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. за гласуване на избиратели поставени под карантина или задължителна изолация.

№ 195 – ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Образуване и назначаване на състава на ПСИК в община Монтана при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. за гласуване на избиратели поставени под карантина или задължителна изолация.

№ 194 – ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на секция в лечебно заведение – „СБР- НК“ ЕАД, филиал „Свети Мина“ гр. Вършец за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 193-ПВР / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова.

№ 192-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК и ПСИК № 122400050, 122400051, 122400054, 122400055 в община Лом.

№ 191-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200011, 120200013, 120200022, в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 190-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900058 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 189-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400051 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 188-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 121100002, № 121100014, № 121100015 в община Вълчедръм назначени с Решение № 45-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 187-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120200017 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 186 - ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Схема за транспортиране, движение, получаване и съхранение на изборните книжа в деня на изборите до момента на предаването им на комисиите по чл. 287, ал. 7 при общините в района на 12 МИР - Монтана в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

№ 185-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120400012, №120400014, № 120400015 , № 120400016 в община Бойчиновци, назначени с Решение № 53-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 184-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900068, в община Монтана, назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 183-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400005, № 122400019, № 122400031, № 122400036, № 122400037, № 122400040, № 122400051 в община Лом, назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 182-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120700002, № 120700011 в община Брусарци, назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 181-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 123800003, в община Якимово, назначени с Решение № 46-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 180-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122400003, № 122400009, 122400047 и 122400052 в община Лом, назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 179-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 122900067, № 122900043 в община Монтана, назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 178-ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии № 120400001, № 120400009, №120400011, № 120400019 в община Бойчиновци, назначени с Решение № 53-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 313-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

 • № 312-ПВР / 20.11.2021

  относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

 • № 311-ПВР / 20.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения