Заседания

Заседание от дата 27.10.2016 от 17:00 часа.

Решения

№ 80 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Определяне на сътрудник на РИК – Монтана и неговото възнаграждение съобразно решение № 3377 - ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, във връзка с подпомагането и обезпечаването на дейността на РИК.

№ 79 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 25-ПВР/НР от 04 октомври 2016 г. – РИК – Монтана за назначаване на съставите на СИК и утвърждаване резервните членове на СИК на територията на Община Брусарци от квотата на ПП „ДПС” – Монтана, в 12-ти изборен район – Монтана за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

№ 78 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Лом от квотата на ПП „ДПС” – Лом.

№ 77 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Брусарци от квотата на ПП „ДПС” – Брусарци.

№ 76 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Монтана от квотата на ПП „ДПС” – Монтана.

№ 75 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 34-ПВР/НР от 06 октомври 2016 г. – РИК – Монтана за назначаване на съставите на СИК и утвърждаване резервните членове на СИК на територията на Община Монтана от квотата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” – Монтана, в 12-ти изборен район – Монтана за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

№ 74 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Брусарци от квотата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО".

№ 73 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Лом от квотата на ПП „ГЕРБ” – Лом.

№ 72 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК в Община Монтана от квотата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” – Монтана.

№ 71 / 27.10.2016

ОТНОСНО : Дейност на Областна админстрация на Област Монтана във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения