Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Монтана, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за народни представители, предложени от ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С вх. № 54 от 12.10.2021г. във входящата поща на РИК Монтана е постъпило предложение от ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ от представляващия партията от Красимир Дончев Каракачанов чрез упълномощеното лице Софрони Кръстев Захариев за регистриране на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

      Към предложението са приложени: Предложение от представляващия партията за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., заявление - декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, подписана от кандидатите, пълномощно.

       Предложението  за регистрация на кандидатска листа ПП “ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е заведено под №  22/12.10.2021 г. в регистъра на партиите  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

         Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс.

        На основание чл.  72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 255 и чл. 258, ал. 1 и  ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК  и Решение № 633-ПВР/НС от 28.09.2021 на ЦИК относно регистрация на от ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, РИК -Монтана   

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  кандидати за народни представители, предложени от ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 12 МИР – МОНТАНА, както следва:

 

1.     Димитър Йорданов Чукарски

2.     Софрони Кръстев Захариев

3.     Зорница Цветомирова Михайлова

4.     Людмил Кирилов Петров

5.     Жаклин Симеонова Георгиева

6.     Иван Григоров Ганов

7.     Владимир Софрониев Владимиров

8.     Светослав Валентинов Иванов

9.     Борис Хариев Рангелов

10.  Иван Димитров Борисов

 

   1. Лицата по т. 1 да се впишат в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

   2. На лицата по т. 1 да се издадат  Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс.

 

       Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения