Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
Монтана, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за народни представители, предложени от КП“ ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 12 МИР – МОНТАНА

С вх. №53  от 12.10.2021г. във входящата поща на РИК Монтана е постъпило предложение от КП“ ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ от представляващия партията от Мая Божидарова Манолова – Найденова  и Николай Димитров Хаджигенов чрез упълномощеното лице Мая Владимирова Григорова за регистриране на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

      Към предложението са приложени: Предложение от представляващия партията за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., заявление - декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, подписана от кандидатите, пълномощно.

       Предложението  за регистрация на кандидатска листа КП “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  е заведено под № 20/12.10.2021 г. в регистъра на партиите  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

         Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс.

        На основание чл.  72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 255 и чл. 258, ал. 1 и  ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК  и Решение № 639-ПВР/НС от 29.09.2021 на ЦИК относно регистрация на от КП “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, РИК -Монтана   

 

Р Е Ш И:

 РЕГИСТРИРА  кандидати за народни представители, предложени от КП “ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 12 МИР – МОНТАНА, както следва:

 

1.     Мая Владимирова Григорова

2.     Димана Макариева Георгиева

3.     Оля Славейкова Георгиева

4.     Теменужка Димитрова Цветкова

5.     Мария Георгиева Каменова

6.     Румян Александров Александров

7.     Мадлена Георгиева Борисова

8.     Мая Богданова Антова-Червеняшка

 

   1. Лицата по т. 1 да се впишат в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

   2. На лицата по т. 1 да се издадат  Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс.

 

       Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения