Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 251-НС
Монтана, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба от адв. Надежда Георгиева Йорданова – пълномощник на „Демократична България – Обединение“

В РИК Монтана е постъпила жалба с вх. № 412/14.11.2021г. от  адв. Надежда Георгиева Йорданова – пълномощник на „Демократична България – Обединение“ относно нарушения в СИК 79 в община Монтана.

    След извършена проверка от членове на РИК Монтана  не е установено нарушение на изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК –Монтана:

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената от адв. Надежда Георгиева Йорданова – пълномощник на „Демократична България – Обединение“ жалба.

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му чрез РИК.

 

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 14.11.2021 в 20:04 часа

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения