Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 244-ПВР/НС
Монтана, 14.11.2021

ОТНОСНО: Смяна състава на секционните избирателни комисии на територията на община Вълчедръм, предложени от КП “ДБО“.

На 13.11.2021г. в РИК Монтана са постъпили документи от представители на КП „ДБО“ с искане за бърза смяна, тъй като ще бъдат получавани изборни книжа от община Вълчедръм и новите хора трябва да бъдат в помещенията на СИК за получаване на книжата. При проверка на документите е установено, че липсват декларации от лицата, които ще бъдат сменяни. Съобщено е своевременно на упълномощените представители на коалицията, да представят заявленията, отговорено е че ще бъдат представени веднага. Издадени са удостоверения за исканите замени, но заявления така и не са предоставени. Не са върнати и издадените стари удостоверения.

Безспорно е установено, че към 10:00 часа във всички секции на територията на община Вълчедръм работят назначени членове на СИК преди 13.11.2021г. (преди извършената смяна).

При така констатираните обстоятелства и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК –Монтана единодушно:

 

Р Е Ш И:

 

 Анулира извършените смени на Решение № 231/ 13.11.2021г. на членове на СИК в община Вълчедръм на Коалиция „ДБО“.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му чрез РИК.

Решението да се изпрати на секретаря на община Вълчедръм за сведение и на упълномощените  лица на КП „ДБО“.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 14.11.2021 в 15:12 часа

Свързани решения:

231-ПВР/НС/13.11.2021

245-НС/14.11.2021

248-НС/14.11.2021

Календар

Решения

  • № 313-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

  • № 312-ПВР / 20.11.2021

    относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

  • № 311-ПВР / 20.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения