Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 2-ПВР/НС
Монтана, 25.09.2021

ОТНОСНО: Начин и място на обявяване на решенията на РИК - Монтана при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл. 72 от Изборния кодекс, РИК - Монтана

  

                                                                                        Р Е Ш И:

 

 1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на определеното информационно табло на входа на областна администрация Монтана – гр. Монтана, пл. “Жеравица” № 1 и чрез публикуването им на интернет страницата на комисията Срокът за оспорване на решенията започва да тече и се отчита по копието публикувано/обявено в по – късен час.
 2. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват датата и часът на поставянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 29.09.2021 в 09:46 часа

Календар

Решения

 • № 313-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

 • № 312-ПВР / 20.11.2021

  относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

 • № 311-ПВР / 20.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения