Архив избори:
14.11.2021

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

РИК МОНТАНА ВИ ПРЕПОРЪЧВА ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ДА ПОСТАВИТЕ ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА 

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, 

В БЛИЗОСТ ДО МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ.

19.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

                   

17.11.2021

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

 

В седмицата преди 21 ноември 2021 г., когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 16 ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 21 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 20.11.2021 г. (събота) и на 21.11.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

За периода от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г. вкл. ще се издават нови удостоверения.

 

Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание проведени на 14.11.2021 г. са невалидни.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
21  НОЕМВРИ 2021 Г.

17.11.2021

Съобщение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В РАЙОН МОНТАНА!

Удостоверенията на членовете на Секционните избирателни комисии във ОБЛАСТ МОНТАНА ще важат и за втори тур при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

11.11.2021

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

Презентация - свали от ТУК!

11.11.2021

Съобщение

10.11.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ! КООРДИНАТИ НА ДЕЖУРНИТЕ ПРОКУРОРИ В ОП-МОНТАНА ЗА ИЗБОРНИ НАРУШЕНИЯ

09.11.2021

СПИСЪК НА СИК ПО ОБЩИНИ В 12 МИР МОНТАНА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

СПИСЪК НА СИК ПО ОБЩИНИ В 12 МИР МОНТАНА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ 

 

 1. Секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г.:

ОБЩИНА

СПИСЪК НА СИК ПО ОБЩИНИ В 12 МИР МОНТАНА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ 

 

ТЕЛЕФОНИ

1

2

3

БЕРКОВИЦА

 

Секция № 1202000004,

гр. Берковица,

пл.“Йордан Радичков“ № 4

в Пенсионерския клуб

07.30 ч. - 18.45 ч.

тел. 0953/89 101

тел. 0953/89 156

БОЙЧИНОВЦИ

 

Секция № 120400001,

гр. Бойчиновци ул.  Г. Генов № 2

/помещение на бившата аптека/

Секция № 1204000015,

с. Лехчево ул. Девети септември № 7

/Читалището - клуб на пенсионера/

8. 00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. - 17.00 ч.

на тел. 09513/23-15

 

БРУСАРЦИ

 

Секция № 120700007- c. Kpuвa бapa – клуб на пенсионера

Тел. 09783/ 23-11

ВЪЛЧЕДРЪМ

 

Секция № 121100006, гр. Вълчедръм, ул. Самуил № 51

/Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения/

Тел. 09744/21 30 за Вълчедръм кметства:

09746/ 23 25  за Ботево

09740/24 52 Бъзовец

0899593957 за Г. Цибър

09741/23 32 за Д. Цибър

09745/ 82 20 за Златия

0893311187 за Игнатово

09747/23 77 за Мокреш

09746/ 22 25 за Разград

09740/ 22 27 за Септемврийци

09749/ 22 60 за Черни връх

ВЪРШЕЦ

 

Секция № 121200003, гр. Вършец, ул. ”Република” №94 /сградата на читалище „Христо Ботев 1900“

Тел. 09527/ 31-30

Г. ДАМЯНОВО

 

121400002, с. Гаврил Геново, Секция № 121400011, с. Меляне,

09551/22 20

ЛОМ

 

 

 

МЕДКОВЕЦ

 

Секция № 122600003 –  с. Медковец, ул. „Г. Димитров” №  23 /читалище „Развитие”/

Секция  № 122600006 – с.  Расово, клуб на пенсионера;

с адрес: ул. „Г. Димитров” №  55

Тел.: 09727/20-96 и 09727/23-23

Кметството на село Расово – ул. „Георги Димитров” № 55 

Тел.: 09727/99-62

Заявките ще се приемат всеки ден до 10.07.2021 г. /включително/ от 09.00 – 12.00 ч.

МОНТАНА

 

Секция № 122900021, гр. Монтана,бул. Трети март № 98 /Младежки дом/

 

Тел. 096/394 247

096/394 265

096/394 270

ЧИПРОВЦИ

 

Секция № 123600002,  гр. Чипровци, /сградата на община Чипровци, фоайето на ритуалната зала/

Тел. 09554/28 28

09554/20 03

 

ЯКИМОВО

 

Секция № 123800002, с. Якимово Клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров" №115

Секция № 123800006

с. Дългоделци ул. „Георги Димитров" №79 /многофункционален център/,

Секция №123800007

с.Долно Церовене,

 

Секция №123800009

с.Комощица, ул.”Кирил и Методий” № 2 /сградата на кметството/

 

Тел. 0894408355,

09742/22 97

0898480557

0898481343

 1. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

06.11.2021

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ!

Обучението на СИК и ПСИК на територията на Област Монтана за произвеждането на избори за

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 година

ще бъде проведено онлайн при следния график:

 

Вторник – 09.11.2021 г. от 17.00 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

Сряда – 10.11.2021 г. от 17.00 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

Четвъртък – 11.11.2021 г. от 17.00 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ С MS Teams на Microsoft.

Ако желаете да използвате мобилен телефон за включване към видеоконференцията,

може да направите това като изтеглите подходящата за устройството Ви версия на Microsoft Teams

от магазина за приложения Google Play Store за Андроид или AppStore за Apple устройства.

ЗА СВАЛЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ - НАТИСНИ ТУК!

03.11.2021

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /13.11.2021 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.ТАБЛИЦА „ПРЕДСТАВИТЕЛИ“ в EXCEL ФОРМАТ - проверява се валидност на ЕГН

 

01.11.2021

РИК - Монтана уведомява политическите партии и коалиции

РИК  - Монтана уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година в изборен район 12 Монтана, че в срок до 17.00 часа на 13.11.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, съгласно Решение № 546-ПВР/НС/17.09.2021 на ЦИК.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

 1. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във форматExcel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец
 2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).
 3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

 1. Предложение по образец (Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа).
 2. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).
 3. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).
 4. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, са описани в Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК.

30.10.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

                                     

30.10.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

                                    

19.10.2021

На вниманието на партиите и коалициите

Във връзка с подобряване на работата на РИК Монтана по назначаване и освобождаване на членове на СИК, Ви предлагаме  предложение и заявление, които може да ползвате при възникнала необходимост от промяна в състава на СИК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА В СИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ СИК

 

13.10.2021

На вниманието на избирателите, желаещи да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място

30.10.2021 г. е краен срок за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите, съгласно чл. 34, ал. 1-3 от ИК). Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/кметството по постоянен адрес на заявителя – кандидат за народен представител, РИК или наблюдател.

 

13.10.2021

На вниманието избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително

РИК – Монтана напомня на избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително.

 • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

 • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Районна избирателна комисия – Монтана напомня, че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

13.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

Във връзка с осигуряването на машини за машинно гласуване/СУМГ/ на всички СИК, в които това е предвидено е необходимо в транспортната схема за доставка на книжа и материали на СИК на всяка община да се осигури присъствие на членове на СИК в предвидените за тях помещения за гласуване, с оглед доставката и инсталирането и предаването срещу подпис  на машини за машинно гласуване/СУМГ/ в 12ч. на 13.11.2021г.

12.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

При представянето на документите за съставите на СИК на съответната Община, Ви молим да носите таблиците и в електронен вариант. 

04.10.2021

Съобщение относно Съставът на членовете на СИК

Районна избирателна комисия Монтана информиора. че съгласно

Решение№ 14 – ПВР/НС на РИК- Монтана от  30 .09.2021г:

:

Съставът на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

 •  7 членове – за секции с до 500 избиратели;
 •  9 членове с над 500 избиратели;

Съставът на членовете на ПСИК, и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания,  в това число председател, заместник-председател и секретар, за лечебни заведения и социални домове:

 • 6 членове.
27.09.2021

Подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

 РИК-Монтана oпределя 27 септември 2021г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

 1. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Монтана, считано от 9:00 до 16:30 часа.
 2. Определя 17:00 часа на 4/четвърти/ октомври 2021г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.
27.09.2021

Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Районна избирателна комисия - Монтана oпределя 27 септември 2021г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители за изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

 1. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в Районна избирателна комисия - Монтана, считано от 9:00 до 16:30 часа.
 2. Определя 17:00 часа на 12/дванадесети/ октомври 2021г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители за изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.;
 3.  Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия - Монтана, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни.

  Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:

  1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;
  2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.
  3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.
  общаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 12.10.2021 г.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 313-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

 • № 312-ПВР / 20.11.2021

  относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

 • № 311-ПВР / 20.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения