Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Монтана, 06.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на ОБЩИНА МОНТАНА при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

       С вх. № 67/28.02.2023 г. на РИК-Монтана е постъпило писмо от кмета на ОБЩИНА МОНТАНА за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните     членове.  Към него са приложени изискуемите от изборния кодекс документи:  писмено предложение за съставите на СИК до кмета на Община МОНТАНА и списък на резервните членове със същото съдържани, предложени от партиите и коалициите;  копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г., пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите;  протокол от консултациите, проведени на 23.02.2023 г.; копие от съобщението за провеждане на консултациите.

      РИК  Монтана констатира, че консултациите при кмета на Община Монтана, на които са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, не е непостигнато съгласие относно определяне състава и ръководството на съставите на СИК на територията на Община МОНТАНА.

      С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във вр. с  чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12 от ИК, Решения № 1683- НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Решения № 14- НС от 16.02.2023 г.  и  №  25-НС от  20.02.2023 г. на РИК Монтана, Районна Избирателна комисия Монтана    

   

                                                                            Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в ОБЩИНА МОНТАНА.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на ОБЩИНА МОНТАНА.   
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в ОБЩИНА МОНТАНА.

      Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия  чрез РИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 06.03.2023 в 17:40 часа

Свързани решения:

69-НС/10.03.2023

76-НС/15.03.2023

77-НС/15.03.2023

91-НС/20.03.2023

105-НС/23.03.2023

112-НС/24.03.2023

161-НС/30.03.2023

163-НС/30.03.2023

165-НС/30.03.2023

180-НС/30.03.2023

185-НС/31.03.2023

189-НС/31.03.2023

196-НС/31.03.2023

203-НС/31.03.2023

204-НС/31.03.2023

Календар

Решения

 • № 215-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 214-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 • № 213-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения