Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
Монтана, 15.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Монтана от квотата на ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

    С вх. №132/15.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП Български Възход за промяна на съставите на СИК в община Монтана.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 122900031 Радка Крумова Иванова.

НАЗНАЧАВА за член на СИК №122900031 Илонка Петрова Даракчийска.

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 122900043 Валентин Павлов Тодоров.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900043 Лидия Иванова Николова.

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 122900048 Илонка Петрова Даракчийска.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900048 Радка Крумова Иванова.

   

      Анулира издадените удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 15.03.2023 в 17:35 часа

Свързани решения:

63-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения