Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Монтана от квотата на КП ГЕРБ - СДС

    С вх. № 205/22.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  КП ГЕРБ - СДС на съставите на СИК в община Монтана.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател  на СИК № 122900011  Цветанка Николова Цветкова.

НАЗНАЧАВА за зам. председател   на СИК № 122900011 Галя Милчова Илиева.

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар  на СИК № 122900064  Ваня Николаева Методиева.

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК №122900064 Ангелина Георгиева Ангелова.

 

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900064  Любомир Благоев Маринов.

НАЗНАЧАВА за член на СИК №122900064 Ваня Николаева Методиева.

Анулира издадените   удостоверения.

 

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения .

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:20 часа

Свързани решения:

63-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения