Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 230
Монтана, 12.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Бойчиновци от квотата на КП „БСП – Лява БЪЛГАРИЯ ” - Бойчиновци.

 

Постъпило е предложение от Атанас Петров Костадинов преупълномощен представител на КП „БСП – Лява БЪЛГАРИЯ ” – Бойчиновци  вх. № 361/12.11.2016 г. на РИК Монтана за промяна в състава на СИК в Община Бойчиновци.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 32 – ПВР/НР от 06.10.2016 на РИК - Монтана, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  член на посоченото в предложението в състава на секционната избирателна комисия в Община Бойчиновци,  както следва:

  1. В СИК № 120400015, ОСВОБОЖДАВА Морава Борисова Иванова,  член  на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Стефан Петков Стефанов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Да се издадат Удостоверения (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 12.11.2016 г. в 16:50 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 12.11.2016 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения