Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 229
Монтана, 12.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Вълчедръм от квотата на КП „АБВ-АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ - Община Вълчедръм.

 

Постъпило е предложение от Моника Пламенова Божинкова упълномощен представител на КП „АБВ-АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ - Област Вълчедръм, вх. № 360/12.11.2016 г. на РИК - Монтана за промяна в състава на СИК в Община Вълчедръм.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 33– ПВР/НР от 06.10.2016 на РИК - Монтана, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  член на посоченото в предложението в състава на секционната избирателна комисия в Община Вълчедръм,  както следва:

 1. В СИК № 121100019 ОСВОБОЖДАВА Ганчо Йонков Арсенов, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Йонко Арсенов Йорданов.
 2. В СИК № 121100020 ОСВОБОЖДАВА Милко Славчов Тодоров, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Вася Боянов Арсенов.
 3. В СИК № 121100021 ОСВОБОЖДАВА Вася Боянов Арсенов, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Заватони Васев Боянов.

     Да се издадат Удостоверения (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 12.11.2016 г. в 11:30 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 12.11.2016 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения