Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 226
Монтана, 11.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Монтана от квотата на ПП „ГЕРБ“- Община Монтана.

 

 

Постъпило е предложение от Людмил Кирилов Джурджов упълномощен представител на - ПП „ГЕРБ“-  Община Монтана, вх. № 359/11.11.2016 г. на РИК - Монтана за промяна в състава на СИК в Община Монтана.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 34 – ПВР/НР от 06.10.2016 на РИК - Монтана, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  член на посоченото в предложението в състава на секционната избирателна комисия в Община Монтана,  както следва:

 1. В СИК № 122900001,  ОСВОБОЖДАВА Емилия Младенова Колчева, секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Илияна Андреева Луканова.
 2. В СИК № 122900001,  ОСВОБОЖДАВА Илияна Андреева Луканова, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА  Лидия Стефанова Шкрибайло.
 3. В СИК № 122900035,  ОСВОБОЖДАВА Петър Венциславов Петров, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Павлина Георгиева Тодорова.
 4. В СИК № 122900040,  ОСВОБОЖДАВА Мирослава Георгиева Иванова, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Сийка Венелинова Василева.
 5. В СИК № 122900056,  ОСВОБОЖДАВА Юлиян Илиев Петков, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Богдана Михайлова Александрова.
 6. В СИК № 122900073,  ОСВОБОЖДАВА Галя Димитрова Димитрова, член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мирослава Димитрова Благоева .

     Да се издадат Удостоверения (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:                                  

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 11.11.2016 г. в 11:15 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 11.11.2016 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения