Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 222
Монтана, 11.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Вършец от квотата на ПП „ ГЕРБ ” – Вършец.

 

Постъпило е предложение от Галя Ангелова Георгиева преупълномощен представител на ПП „ ГЕРБ ”, вх. № 355/11.11.2016 г.  на РИК - Монтана за промяна в състава на СИК в Община Вършец.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, т.5 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 30 – ПВР/НР от 05.10.2016 на РИК - Монтана, Районната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на  член на посоченото в предложението в състава на секционната избирателна комисия в Община Вършец,  както следва:

  1. В СИК № 121200004,  ОСВОБОЖДАВА Росица Иванова Петрова, заместник председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Павлина Ивова Иванова.

           Да се издаде Удостоверение (Приложение № 27 – ПВР/НР към Решение № 3429 – ПВР/НР от 26.08.2016 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред  Централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:                           

 Галина Младенова Евгениева
Обявено на 11.11.2016 г. в 10 :55 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 11.11.2016 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения