Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 155
Монтана, 04.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на ПП ГЕРБ на интернет страницата на РИК – Монтана.

Постъпил е списък с Вх. №8/04.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от ПП ГЕРБ. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от ПП ГЕРБ, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Михайл Стефчов Манойлов

 

 

№1 /27.10.2016г.

2

Никола Стефчов Манойлов

 

 

№2/27.10.2016г.

3

Иванка Захариева Тодорова-Димитрова

№3 /27.10.2016г.

4

Розина Василева Георгиева

 

 

№4 /27.10.2016г.

5

Боян Манойлов Йорданов

 

 

№5 /27.10.2016г.

6

Пламен Тодоров Йорданов

 

 

№6 /27.10.2016г.

7

Даниела Василева Радкова

 

 

№7 /27.10.2016г.

8

Светла Ицова Борисова

 

 

№8 /27.10.2016г.

9

Елеонора Милчова Богомилова

 

№9 /27.10.2016г.

10

Илка Димитрова Петрова

 

 

№10 /27.10.2016г.

11

Мария Кирилова Преславова

№11 /27.10.2016г.

12

Емил Кирилов Миланов

№12 /27.10.2016г.

13

Мария Цветанова Александрова

№13 /27.10.2016г.

14

Александър Красимиров Симов

№14 /27.10.2016г.

15

Вера Петрова Георгиева

№15 /27.10.2016г.

16

Христелина Петкова Алексиева

№16/27.10.2016г.

17

Юрии Димитров Борисов

№17 /27.10.2016г.

18

Зоя Стефчова Шурелова

№18 /27.10.2016г.

19

Жори Василев Петров

№19 /27.10.2016г.

20

Мирослав Колев Георгиев

№20 /27.10.2016г.

21

Диян Антонов Антонов

№21 /27.10.2016г.

22

Русанка Любомирова Георгиева

№22 /27.10.2016г.

23

Александър Константинов Александров

№23 /27.10.2016г.

24

Мариела Александрова Пишийска

№24 /27.10.2016г.

25

Валери Цветанов Пишийски

№25 /27.10.2016г.

26

Асен Вилиянов Русинов

№26 /27.10.2016г.

27

Любомир Ивайлов Пенков

№27 /27.10.2016г.

28

Даниела Стоянова Захариева

№28 /27.10.2016г.

29

Бисер Матеев Серафимов

№29 /27.10.2016г.

30

Георги Колев Петков

№30 /27.10.2016г.

31

Красимира Константинова Иванова

№31 /27.10.2016г.

32

Димитър Ангелов Димитров

№32 /27.10.2016г.

33

Васил Василев Георгиев

№33 /27.10.2016г.

34

Захари Ефремов Янкулов

№34 /27.10.2016г.

35

Велин Любенов Борисов

№35 /27.10.2016г.

36

Стефка Софрониева Рангелова

№36 /27.10.2016г.

37

Цветан Петров Георгиев

№37 /27.10.2016г.

38

Емил Цветанов Цветанов

№38 /27.10.2016г.

39

Красимир Славчев Йосифов

№39 /27.10.2016г.

40

Владимир Спасов Маринов

№40 /27.10.2016г.

41

Красимир Цветанов Иванов

№41 /27.10.2016г.

42

Гераско Иванов Герасимов

№42 /27.10.2016г.

43

Татяна Арсенова Илиева

№43 /27.10.2016г.

44

Красимир Зигфридов Александров

№44 /27.10.2016г.

45

Цветослава Георгиева Николова

№45 /27.10.2016г.

46

Валентин Цветанов Теофилов

№46 /27.10.2016г.

47

Соня Захариева Алексндрова

№47 /27.10.2016г.

48

Диана Григорова Величкова

№48 /27.10.2016г.

49

Светла Методиева Илиева

№49 /27.10.2016г.

50

Цветан Георгиев Кушев

№50 /27.10.2016г.

51

Любомир Бисеров Алексиев

№51 /27.10.2016г.

52

Сълзина Тодорова Борисова

№52 /27.10.2016г.

53

Ангел Димитров Борисов

№53 /27.10.2016г.

54

Младен Михайлов Младенов

№54/27.10.2016г.

55

Михаил Младенов Михайлов

№55/27.10.2016г.

56

Катя Крумова Додева

№56/27.10.2016г.

57

Асен Владов Бузов

№57/27.10.2016г.

58

Станислава Цекова Живкова

№58/27.10.2016г.

59

Йордан Владиславов Йорданов

№59/27.10.2016г.

60

Славчо Кирилов Славчев

№60/27.10.2016г.

61

Генади Сашов Величков

№61/27.10.2016г.

62

Александър Недков Борисов

№62/27.10.2016г.

63

Николай Любенов Найденов

№63/27.10.2016г.

64

Теодора Иванова Маринова

№64/27.10.2016г.

65

Виктор Гошов Шанков

№65/27.10.2016г.

66

Стефан Горанов Ангелов

№66/27.10.2016г.

67

Снежана Иванова Павлова

№67/27.10.2016г.

68

Теодора Стефанова Миладинова

№68/27.10.2016г.

69

Мариела Цветанова Владимирова

№69/27.10.2016г.

70

Виолета Иванова Найденова

№70/27.10.2016г.

71

Иван Емилов Георгиев

№71/27.10.2016г.

72

Иван Динчов Иванов

№72/27.10.2016г.

73

Мая Ценкова Кирилова

№73/27.10.2016г.

74

Павел Параскевов Цветанов

№74/27.10.2016г.

75

Огнян Илиев Трайков

№75/27.10.2016г.

76

Димитър Пенов Борисов

№76/27.10.2016г.

77

Ванюшка Георгиева Иванова

№77/27.10.2016г.

78

Бисер Марков Иванов

№78/27.10.2016г.

79

Дамян Георгиев Дамянов

№ 79/27.10.2016 г.

80

Илиян Костов Иванов

№ 80/27.10.2016 г.

81

Ани Иванова Георгиева

№ 81/27.10.2016 г.

82

Боряна Иванова Василева

№ 82/27.10.2016 г.

83

Цветанка Миролюбова Цветанова

№ 83/27.10.2016 г.

84

Магдалена Борисова Петрова

№ 84/27.10.2016 г.

85

Марияна Илиева Николова

№ 85/27.10.2016 г.

86

Петър Стоянов Петров

№ 86/27.10.2016 г.

87

Катерина Димитрова Давидова

№ 87/27.10.2016 г.

88

Десислава Миткова Минкова

№ 88/27.10.2016 г.

89

Дарина Кръстева Василева

№ 89/27.10.2016 г.

90

Нина Маринова Дачова

№ 90/27.10.2016 г.

91

Георги Митрофанов Яначков

№ 91/27.10.2016 г.

92

Красимира Иванова Георгиева

№ 92/27.10.2016 г.

93

Димитринка Георгиева Найденова

№ 93/27.10.2016 г.

94

Адрияна Николова Николова

№ 94/27.10.2016 г.

95

Румяна Трифонова Дамянова

№ 95/27.10.2016 г.

96

Павлина Веселинова Маринова

№116/27.10.2016г.

97

Калин Енюв Методиев

№117/27.10.2016г.

98

Георги Илиев Недялков

№118/27.10.2016г.

99

Петър Каменов Петров

№119/27.10.2016г.

100

Ангелина Петрова Георгиева

№120/27.10.2016г.

101

Борис Стефанов Велков

№121/27.10.2016г.

102

Татяна Алипиева Маринова

№122/27.10.2016г.

103

Александра Димитрова Кръстева

№123/27.10.2016г.

104

Илиян Венелинов Илиев

№124/27.10.2016г.

105

Петър Димитров Христов

№125/27.10.2016г.

106

Валентин Пламенов Борисов

№126/27.10.2016г.

107

Наташка Луканова Игнатова

№127/27.10.2016г.

108

Мария Сотирова Петрова

№128/27.10.2016г.

109

Петра Дичева Милетиева

№129/27.10.2016г.

110

Галина Николаева Георгиева

№130/27.10.2016г.

111

Йордан Петров Гогов

№131/27.10.2016г.

112

Димитрина Райнова Рачева

№132/27.10.2016г.

113

Стефка Йорданова Цветкова

№133/27.10.2016г.

114

Пламен Кирилов Цветанов

№134/27.10.2016г.

115

Камен Кирилов Борисов

№141/27.10.2016 г.

116

Велислава Божинова Йорданова

№142/27.10.2016 г.

117

Венцислав Борисов Цветанов

№143/27.10.2016 г.

118

Делян Иванов Петков

№144/27.10.2016 г.

119

Надя Ценкова Иванова

№145/27.10.2016 г.

120

Зора Сашова Андреева

№146/27.10.2016 г.

121

Райна Иванова Петрова

№147/27.10.2016 г.

122

Станчо Теофилов Макавеев

№148/27.10.2016 г.

123

Соня Димитрова Владимирова

№149/27.10.2016 г.

124

Цветан Петров Петров

№ 150/27.10.2016 г.

125

Николинка Василева Ангелова

№ 151/27.10.2016 г.

126

Габриела Михайлова Петрова

№ 152/27.10.2016 г.

127

Нигрита Първанова Васова

№ 153/27.10.2016 г.

128

Мария Стоянова Калоянова

№ 154/27.10.2016 г.

129

Нина Иванова Вейсал

№ 155/27.10.2016 г.

130

Яна Димитрова Цветанова

№ 156/27.10.2016 г.

131

Любомир Благоев Георгиев

№ 157/27.10.2016 г.

132

Костадина Василева Каменова

№ 158/27.10.2016 г.

133

Милка Пейчева Иванова

№ 159/27.10.2016 г.

134

Цеца Иванова Генкова

№ 160/27.10.2016 г.

135

Тинка Замфирова Христова-Джунова

 № 161/27.10.2016 г.

136

Жулиета Иванова Давидова

 № 162/27.10.2016 г.

137

Катя Цветанова Стефанова

№ 163/27.10.2016 г.

138

Любомир Георгиев Стоилов

№ 164/27.10.2016 г.

139

Венелин Младенов Йорданов

№ 165/27.10.2016 г.

140

Стефан Маринов Георгиев

№ 166/27.10.2016 г.

141

Анета Иванова Георгиева

№ 167/27.10.2016 г.

142

Никола Рангелов Николов

№ 168/27.10.2016 г.

143

Мая Георгиева Петрова-Райкова

№ 169/27.10.2016 г.

144

Саша Богданова Богданова

№ 170/27.10.2016 г.

145

Душанка Иванова Крумова

№ 171/27.10.2016 г.

146

Аврам Петров Младенов

№ 172/27.10.2016 г.

147

Силвия Борисова Колова

№ 173/27.10.2016 г.

148

Цветан Върбанов Цветков

№ 174/27.10.2016 г.

149

Аксиния Миланова Борисова

№ 175/27.10.2016 г.

150

Илиана Георгиева Давидова

№ 176/27.10.2016 г.

151

Василка Георгиева Ценова

№ 177/27.10.2016 г.

152

Трифон Петров Поплалов

№ 178/27.10.2016 г.

153

Илияна Дончева Петрова

№ 179/27.10.2016 г.

154

Тодор Иванов Кузманов

№ 180/27.10.2016 г.

155

Севда Първанова Тодорова

№ 181/27.10.2016 г.

156

Атанас Христов Алексов

№ 182/27.10.2016 г.

157

Нейчо Борисов Недков

№ 183/27.10.2016 г.

158

Иван Николов Иванов

№ 184/27.10.2016 г.

159

Ваня Благоева Каменова

№ 185/27.10.2016 г.

160

Димитранка Замфирова Каменова

№ 186/27.10.2016 г.

161

Георги Зарков Кръстев

№ 187/27.10.2016 г.

162

Гроздан Георгиев Генов

№ 188/27.10.2016 г.

163

Стоян Ангелов Ангелов

№ 189/27.10.2016 г.

164

Леонидка Иванова Пешина

№269/27.10.2016г.

165

Миладинка Георгиева Влашка

№270/27.10.2016г.

166

Гергана Миткова Горанова

№271/27.10.2016г.

167

Пеньо Веселинов Лазаров

№272/27.10.2016г.

168

Божидар Стефанов Гуглин

№273/27.10.2016г.

169

Сенка Серафимова Джаркина

№274/27.10.2016г.

170

Виолина Емилова Ангелова

№275/27.10.2016г.

171

Калоян Райчев Тодоров

№276/27.10.2016г.

172

Янислава Бориславова Тодорова

№277/27.10.2016г.

173

Тереза Красимирова Тончева

№278/27.10.2016г.

174

Кирил Николаев Кирилов

№279/27.10.2016г.

175

Здравка Йорданова Здравкова

№280/27.10.2016г.

176

Анелия Здравкова Петрова

№281/27.10.2016г.

177

Радослав Вергинов Георгиев

№282/27.10.2016г.

178

Вергиния Георгиева Каменова

№283/27.10.2016г.

179

Неофит Емилов Димитров

№284/27.10.2016г.

180

Пламен Иванов Димитров

№285/27.10.2016г.

181

Емилия Крумова Райкова

№286/27.10.2016г.

182

Робертино Ицков Ицков

№287/27.10.2016г.

183

Румен Ваньов Шанков

№288/27.10.2016г.

184

Дочо Цветанов Поманов

№289/27.10.2016г.

185

Замфир Спасов Каменов

№290/27.10.2016 г.

186

Никодим Миронов Атанасов

№291/27.10.2016 г.

187

Радослав Димитров Райков

№292/27.10.2016 г.

188

Пламен Иванов Иванов

№293/27.10.2016 г.

189

Нели Иванова Младенова

№294/27.10.2016 г.

190

Тодор Миронов Петров

№295/27.10.2016 г.

191

Стефан Георгиев Митов

№296/27.10.2016 г.

192

Лиляна Илиева Петкова - Ненчова

№297/27.10.2016 г.

193

Павлина Каменова Цветкова

№298/27.10.2016 г.

194

Димитър Петров Захариев

№299/27.10.2016 г.

195

Ангел Владимиров Георгиев

№300/27.10.2016 г.

196

Русанка Димитрова Илиева

№301/27.10.2016 г.

197

Милана Найденова Горанова

№302/ 27.10.2016г.

198

Венцислав Тодоров Тончев

№303/27.10.2016г.

199

Даниела Венкова Георгиева

№304/27.10.2016г.

200

Тихомир Сашов Дичов

№305/27.10.2016г.

201

Тодор Тошков Тосков

№306/27.10.2016г.

202

Огнян Арсенов Захариев

№307/27.10.2016г.

203

Камелия Георгиева Бойчева

190/27.10.2016 г.

204

Тодор Бойков Богданов

191/27.10.2016 г.

205

Деница Спасова Славкова

192/27.10.2016 г.

206

Мария Георгиева Богданова

193/27.10.2016 г.

207

Венцислав Любомиров Миленков

194/27.10.2016 г.

208

Димитър Спасов Горанов

195/27.10.2016 г.

209

Зорка Неделкова Тодорова

196/27.10.2016 г.

210

Станимир Владимиров Стоев

197/27.10.2016 г.

211

Даниела Тончева Накова

198/27.10.2016 г.

212

Александър Григоров Ангелов

199/27.10.2016 г.

213

Енеза Ангелова Стоянова

200/27.10.2016 г.

214

Калин Филипов Хайтов

201/27.10.2016 г.

215

Венцислав Петров Пешев

203/27.10.2016 г.

216

Росен Иванов Белчев

202/27.10.2016 г.

217

Ирена Методиева Димова

204/27.10.2016 г.

218

Станислав Марков Димитров

205/27.10.2016 г.

219

Лъчезар Георгиев Ангелов

206/27.10.2016 г.

220

Румяна Стоянова Георгиева

207/27.10.2016 г.

221

Петя Георгиева Богданова

208/27.10.2016 г.

222

Цветанка Костадинова Костова

209/27.10.2016 г.

223

Румен Аврамов Аврамов

210/27.10.2016 г.

224

Найден Илиев Найденов

211/27.10.2016 г.

225

Росица Николова Тодорова

212/27.10.2016 г.

226

Цветана Петкова Цветкова

213/27.10.2016 г.

227

Людмил Кирилов Джурджов

214/27.10.2016 г.

228

Диана Цветанова Каменова

215/27.10.2016 г.

229

Христина Русимова Петрова

216/27.10.2016 г.

230

Иван Светлинов Иванов

217/27.10.2016 г.

231

Рени Димитрова Кирова

218/27.10.2016 г.

232

Благойка Георгиева Лиданска

219/27.10.2016 г.

233

Веселин Борисов Каменов

220/27.10.2016 г.

234

Ирена Иванова Делчева

221/27.10.2016 г.

235

Диан Василев Делчев

222/27.10.2016 г.

236

Ангел Ангелов Костов

223/27.10.2016 г.

237

Ани Ангелова Стаменова

224/27.10.2016 г.

238

Слави Порфириев Георгиев

225/27.10.2016 г.

239

Ангел Борисов Стаменов

226/27.10.2016 г.

240

Генадий Цветанов Трайков

227/27.10.2016 г.

241

Янка Борисова Конова

228/27.10.2016 г.

242

Емил Кирилов Кръстев

229/27.10.2016 г.

243

Цветана Гаврилова Левонтова

230/27.10.2016 г.

244

Даниела Генадиева Донкова

231/27.10.2016 г.

245

Никола Петров Илиев

232/27.10.2016 г.

246

Веска Галева Трифонова

233/27.10.2016 г.

247

Лилия Петрова Йосифова

234/27.10.2016 г.

248

Гошо Ангелов Горанов

235/27.10.2016 г.

249

Асен Лобертинов Асенов

236/27.10.2016 г.

250

Христо Йорданов Кастрев

237/27.10.2016 г.

251

Любен Серьожев Котев

238/27.10.2016 г.

252

Янко Евгениев Ангелов

239/27.10.2016 г.

253

Иван Петров Петров

240/27.10.2016 г.

254

Светлин Иванов Първанов

241/27.10.2016 г.

255

Гурка Георгиева Георгиева

242/27.10.2016 г.

256

Мария Манолова Николова

243/27.10.2016 г.

257

Гордан Страхилов Костов

244/27.10.2016 г.

258

Валентин Захариев Виденов

245/27.10.2016 г.

259

Мирослав Лилов Богданов

246/27.10.2016 г.

 

 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 04.11.2016 г. в 19 :00 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 04.11.2016 в 21:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения