Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 154
Монтана, 04.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за президент и вицепрезидент на републиката.

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници - кандитатска листа, вх. № 3/03.11.2016 г. във входящия регистър на застъпници и на заместващи застъпници от  КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, с всички необходими документи, визирани в т. 5 по Решение № 3493 – ПВР/15.09.2016  г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК. Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на застъпниците.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.17,16, във връзка с чл.117 И ЧЛ. 118 от ИК и във връзка с Решение № 3493 – ПВР/15.09.2016  г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Монтана,

 РЕШИ:

РEГИСТРИРА застъпници от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

 

 

Име

1

Цветомир Бориславов Борисов

2

Борислав Георгиев Борисов

3

Евгени Валентинов Господинов

4

Любомир Мариетов Цветков

5

Томислав Ицов Младенов

6

Милен Ицов Младенов

7

Цветана Борисова Каменова

8

Мирона Заркова Георгиева

9

Вилма Цветанова Маринова

10

Василка Недюва Методиева

11

Тошко Робинзонов Евремов

12

Емил Димитров Велков

13

Ася Недкова Рангелова

14

Кирил Макавеев Каменов

15

Милена Спасова Младенова

16

Юлиян Тинчов Тодоров

17

Евгени Ангелов Владиславов

18

Спаска Велкова Минголова

19

Габриела Георгиева Манойлова

20

Димитър Цветков Здравков

21

Цветелина Венциславова Цветкова

22

Зоя Борисова Тодорова

23

Наташа АлександроваЛазарова

24

Иван Николаев Николов

25

Александър Людмилов Борисов

26

Анжела Миткова Дунина

27

Марина Косьова Кирилова

28

Детелина Тодорова Маринова

29

Иван Илиев Цонев

30

Димитър Вълков Райков

31

Иван Димитров Вълков

32

Виолета Кирчева Найденова

33

Димитринка Трайкова Кацарова

34

Люси СлавчовАлександров

35

Виолета Трайкова Цветанова

36

Цветелина Валериева Цветанова

37

Галин Владиславов Апостолов

38

Йосиф Митков Исакиев

39

Владислав Димитров Апосолов

40

Цветан Симеонов Цветков

41

Анютка Евстатиева Дунина

42

Росен Никодимов Никифоров

43

Ганка  Василева Дунина

44

Аксиния Дамянова Рангелова

45

Катя Рангелова Димитрова

46

Иван Борисов Цеков

47

Соня Влайкова Попова

48

Николай Иванов Конов

49

Бойка Борисова Найденова

50

Аврам Иванов Симеонов

51

Анелия Йорданова Йорданова

52

Илиана Георгиева Найденова

53

Красимир Жоров Иванов

54

Анна Йорданова Гергова

55

Ралица Валериева Дюлгерова

56

Иванка Любенова Костадинова

57

Ася Обретенова Йонова

58

Надка Павлова Докова

59

Антония Жанова Георгиева

60

Деян Ивайлов Михайлов

61

Наталия Вилиятова Димитрова

62

Венеция Димитрова Николова

63

Горица Иванова Крумова

64

Анжелина Ванева Алексиева

65

Стефан Данаилов Данаилов

66

Йонко Илиев Йонов

67

Зоя Иванова Златанова

68

Петър Стефанов Петров

69

Снежина Вилиятова Димитрова

70

Ива Йонкова Йонова

71

Лиляна Владимирова Цветкова

72

Ваньо Алексиев Андрейнски

73

Камелия Обретенова Николова

74

Малина Георгиева Иванова

75

Веселин Христов Младенов

76

Валери Любенов Стоичков

77

Цонка Фердинандова Кирилова

78

Дочка Димитрова Велкова

79

Жана Иванова Георгиева

80

Илия Вельов Илиев

81

Лилия Асенова Еленкова

82

Кристиян Костадинов Борисов

83

Татяна Димитрова Борисова

84

Евгения Стоилова Методиева

85

Будинка Бойкова Савева

86

Ваня Неофитова Петкова

87

Росица Неофитова Ценова

88

Боян Петров Матеев

89

Цветанка Кръстева Евтимова

90

Димитринка Димитрова Еленкова

91

Чавдар Евтимов Качов

92

Иван Илиев Стаменов

93

Михаил Михайлов Ахчиев

94

Стефка Александрова Качова

95

Венелин Захариев Борисов

96

Мадлена Петрова Димитрова

97

Йорданка Стефанова Костадинова

98

Борислава Ценкова Димитрова

99

Цецка Илиева Димитрова

100

Давидко Василев Горанов

101

Ваня Петкова Лазарова

102

Валери Първанов Първанов

103

Миглена Петкова Джурова

104

Петър Константинов Петров

105

Иванка Георгиева Генинска

106

Валери Тимов Георгиев

107

Анжела Йорданова Алексиева

108

Пламен Иванов Петков

109

Костадин Ставрев Георгиев

110

Лина Захариева Цветкова

111

Иванка Величкова Петкова

112

Надка Крумова Нанкова

113

Ваня Стефанова Димитрова

114

Анета Владимирова Илиева

115

Илиян Младенов Русев

116

Мария Георгиева Стоянова

117

Георги Савов Евстатиев

118

Надка Иванова Асенова

119

Мирела Светославова Йорданова

120

Живко Тодоров Живков

121

Галина Иванова Горанова

122

Лена Атанасова Рангелова

123

Димитрина Борисова Маринова

124

Цено Велков Спасов

125

Цветана Милетиева Игнатова

126

Петра Кръстева Илиева

127

Инна Параскевова Илиева

128

Захари Тонев Петров

129

Валентина Иванова Василева

130

Босилка Величкова Янкова

131

Албена Веселинова Радичкова

132

Ирена Миткова Петрова

133

Душко Тодоров Душков

134

Замфира Йорданова Радичева

135

Антоанета Арсенова Петрова

136

Венелинка Луканова Еленкова

137

Ваня Христова Денева

138

Цветана Младенова Каменова

139

Свежана Георгиева Николова

140

Зоя Ангелова Кузманова

141

Даниела Спасова Любенова

142

Валя Пенкова Генкова

143

Ивайло Милериев Иванов

144

Надежда Владимирова Йосифова

145

Иван Горанов Николов

146

Боряна Трендафилова Рангелова

147

Евгени Драганов Илиев

148

Димитър Венциславов Иванов

149

Жани Каменов Меттодиев

150

Симеон Василев Симеонов

151

Таско Ставров Иванов

152

Кадриела Русинова Петрова

153

Камелия Тодорова Рангелова

154

Нина Венелинова Всилева

155

Димитрана Начова Гаврилова

156

Катя Величкова Иванова

157

Боряна Найденова Димитрова

158

Христо Трендафилов Асенов

159

Анна Дмитрова Арсова

160

Ана Петрова Младенова

161

Димитър Борисов Колов

162

Валентина Иванова Колова

163

Благойка Иванова Петрова

164

Красимир Илиев Кирилов

165

Красимира Бориславова Георгиева

166

Пенка Нинова Борисова

167

Йордан Йосифов Ерденков

168

Никола Герасков Николов

169

Ирена Ангелова Василева

170

Георги Георгиев Диков

171

Мирослава Георгиева Здравкова-Заркова

172

Димитър Антонов Димитров

173

Рангел Димитров Цеков

174

Виолета Виткова Георгиева

175

Иван Михалков Здравков

176

Замфира Георгиева Петкова

177

Цена Йорданова Захариева

178

Камелия Иванова Иванова

179

Цецка Георгиева Велкова

180

Катя Ценкова Георгиева

181

Зоя Йорданова Костова

182

Зоя Георгиева Костова

183

Камен Иванов Рангелов

184

Красимира Михайлова Иванова

185

Костадинка Иванова Ценова

186

Пламен Емилов Павлов

187

Венцислав Георгиев Вилхемов

188

Марин Първанов Маринов

189

Любен Младенов Христов

190

Любомир Кирилов Владимиров

191

Артур Тодоров Евлогиев

192

Веселка Иванова Савова

193

Лили Владимирова Колева

194

Методи Ангелов Велков

195

Димитър Тодоров Найденов

196

Иван Александров Митров

197

Румен Младенов Пашов

198

Георги Тодоров Спасов

199

Вяра Крумова Симеонова

200

Иво Иванов Бисеров

201

Росица Валентинова Петрова

202

Ценка Замфирова Иванова

203

Камелия Александрова Николова

204

Вельо Йорданов Иванов

205

Недялка Петрова Йорданова

206

Тодор Георгиев Тодоров

207

Ирена Петрова Найденова

208

Тимка Митова Костадинова

209

Емилия Николова Риджанова

210

Виолета Николова Петрова

211

Кирил Кирилов Петров

212

Стела Ангелова Младенова

213

Нели Георгиева Илиева

214

Каменка Михайлова Младенова

215

Цецка Тодорова Витанова

216

Илияна Илиева Илиева

217

Малинка Ангелова Николова

218

Маргарита Костадинова Костова

219

Теодор Любенов Ваков

220

Мариета Алексиева Григорова

221

Анодия Иванова Пекова

222

Александър Иванов Александров

223

Бисерка Любенова Кръстева

224

Силвия Владова Найденова

225

Инна Георгиева Григорова

226

Мария Димитрова Апостолова

227

Виолета Цветкова Цветкова

228

Любен Тодоров Ванов

229

Катка Любенова Гералейска

230

Лидиян Рангелов Ангелов

231

Младенка Нейкова Кънчева

232

Милка Русинова Борчева

233

Евтим Русинов Илиев

234

Кирил Вълчев Ерменков

235

Бисер Ерменков Кирилов

236

Марин Младенов Йорданов

237

Георги Иванов Стаменов

238

Валентина Кирилова Тодорова

239

Ангел Георгиев Паунов

240

Петър Иванов Ангелов

241

Райна Стефанова Радкова

242

Тинка Димитрова Златанова

243

Танка Илиева Евденкова

244

Мариана Йорданова Господинова

245

Петранка Ангелова Тодорова

246

Вергил Георгиев Стефанов

247

Василка Ангелова Димитрова

248

Деян Йотов Мазаджиев

249

Илияна Ангелова Мазаджиева

250

Светлана Петрова Георгиева

251

Елена Йорданова Иванова

252

Венета Цветанова Йорданова

253

Валентина Владимирова Ненкова

254

Владимир Илиев Маринов

255

Даниел Василев Петков

256

Васил Петков Найденов

257

Таси Кънчев Любенов

258

Камелия Цветанова Каменова

259

Кънчо Любенов Кънчев

260

Юлиян Ангелов Асенов

261

Любомир Райчев Александров

262

Людмил Евгениев Людмилов

263

Емил Найденов Методиев

264

Анна Тодорова Спасова

265

Людмил Евгениев Миков

266

Спас Тодоров Спасов

267

Илия Стефанов Миков

268

Тотка Благоева Петкова

269

Жоро Костов Иванов

 

 

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по утвърдения образец от ЦИК - приложение № 72 - МИ  от изборните книжа.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова - Николова                        

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 04.11.2016 в 19:00 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 04.11.2016 в 21:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения