Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 118
Монтана, 02.11.2016

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

 

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници - кандитатска листа, вх. № 1/01.11.2016 г. във входящия регистър на застъпници и на заместващи застъпници от  ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, с всички необходими документи, визирани в т. 5 по Решение № 3493 – ПВР/15.09.2016  г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК. Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на застъпниците.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.17,16, във връзка с чл.117 И ЧЛ. 118 от ИК и във връзка с Решение № 3493 – ПВР/15.09.2016  г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Монтана,

 РЕШИ:

РEГИСТРИРА застъпници от ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

ЕКАТЕРИНА РАНГЕЛОВА ЙОРДЕВА

2

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

3

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

4

ЗДРАВКА МЛАДЕНОВА ДОЦИНСКА

5

СТЕФКА МИЛЧЕВА ИВАНОВА

6

ТОМО ИЛИЕВ МИЛОТИНОВ

7

ВАЛЕРИЯ МАРИНОВА СПАСОВА

8

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

9

ЙОРДАН ЛИЛОВ ПЕТКОВ

10

ДИМИТЪР ЕФРЕМОВ ЛАЗАРОВ

11

ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

12

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

13

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

14

КЛАВДИЯ СТЕФАНОВА КЪНЧЕВА

15

СТАНКА ПЕНЧОВА ИЛИЕВА

16

МАРИАНА АСЕНОВА КИРКОВА

17

ЛИЛО ВЪЛКОВ ЛИЛОВ

18

БОРИСЛАВ СЕРАФИМОВ КРЪСТЕВ

19

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

20

КОСТОДИН АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ

21

НЕЛИ МИТКОВА ЦОНКОВА

22

ЛЮДМИЛА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

23

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА БЪРЛАТОВА

24

ЙОРДАНА ИВАНОВА ЛИЛОВА

25

ПЕТКО СЛАВКОВ ЛИЛОВ

26

РЕНЕТА ДИМИТРОВА БЕЛИНСКА

27

ДИМИТРАНА ГЕОРГИЕВА ДЖУРДЖОВА

28

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

29

ДИЛЯН РАНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ

30

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

31

МИГЛЕНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

32

СНЕЖАНКА ЛЮБЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА

33

СТЕЛА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

34

ЦВЕТАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ

35

МИГЛЕНА ПЕТКОВА СПАСОВА

36

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

37

ХРИСТО МЛАДЕНОВ ГЕРАСКОВ

38

ТЕОДОРА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА - КРЪСТЕВА

39

СЕРАФИМ ИВАНОВ КАЛОЯНОВ

40

СНЕЖАНА ИВАНОВА ТАСКОВА

41

КРАСИМИРА БОРИСОВА ТОДОРОВА

42

БОГДАНА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА

43

ГЕОРГИ БОЯНОВ ИЛИЕВ

44

МАЯ БЛАГОЕВА ТРИФОНОВА

45

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

46

ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ТОДОРОВА

47

КАТИНА ТРИФОНОВА МЛАДЕНОВА

48

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

49

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

50

БИЛЯНА ОГНЯНОВА ЗАМФИРОВА

51

ЛИДКА ХРИСТОВА ТИХОЛОВА - ПЕТРОВА

52

ФИЛЧО ЛУКАНОВ НИКОЛОВ

53

ЗДРАВКА ЕРУСАЛИМОВА СТЕФАНОВА

54

ВЕРОНИКА ЛЮБЧОВА АСЕНОВА

55

БУДИОН БОРИСЛАВОВ МИЛАНОВ

56

РАДОСТИНА АНДРЕЕВА КАМЕНОВА

57

ЗАХАРИН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

58

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

59

МИЛАДИН ЦВЕТАНОВ ДИНКОВ

60

ИЛИНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

61

БОРИС КОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

62

ТОДОР НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ

63

КИРИЛ ТРИФОНОВ МИЛАНОВ

64

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА ПЪРВАНОВА

65

ПЕТРАНА ПЕТРОВА КАНЧОВА

66

АНИ ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

67

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

68

ДИМИТЪР ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ

69

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

70

ЕВГЕНИ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ

71

СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

72

БОРИС МЛАДЕНОВ КАЖЕЛЯНСКИ

73

ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА ДАМЯНОВА - РАНГЕЛОВА

74

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

75

ЛЮБОМИР КОЛОВ ДЖОНОВ

76

ИВАНКА БОРИСОВА ПЪРВАНОВА

77

ТОНИ ДИМИТРОВ МАРКОВ

78

ОГНЯН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

79

ВЕНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

80

ПЛАМЕН СПАСОВ ГЕРГОВ

81

ЦВЕТАНКА МИЛАНОВА КАМЕНОВА

82

ПАУНА ГЪЛЪБОВА ИВАНОВА

83

Димитър Кръстев Младенов

84

Трайко Димитров Първанов

85

Боянка Йорданова Кръстева

86

Юрий Йорданов Опров 

87

Димитрана Николова Първанова

88

Мария Антонова Андреева

89

Йордан Николов Йорданов

90

Александър Йосков Младенов

91

Венелин Иванов Софрониев

92

Тинка Константинова Митьова

93

Надежда Кръстева Ефремова

94

Любомир Петров Иванов 

95

Танка Костова Михайлова

96

Катя Първанова Здравкова

97

Тотка Георгиева Василева

98

Георги Найденов Кръстев

99

Марияна Георгиева Илиева

100

Михайл Любенов Михов 

101

Рафаилка Крумова Ангелова

102

Емилия Борисова Цекова

103

Цеко Димитров Цеков

104

Малина Асенова Николова

105

Людмила Цветанова Илиева

106

Емил Такев Христов

107

Светлин Венциславов Евтимов

108

Мариета Кирилова Димитрова 

109

Илия Иванов Василев 

110

Юлия Манойлова Драгомирова  

111

Нина Великова Гаврилова

112

Цветан Любенов Горанов 

113

Олга Георгиева Граматикова 

114

Цено Маринов Апостолов 

115

Петко Петров Иванов

116

Станимир Рангелов Цветков

117

Наджда Радкова Йорданова

118

Любомира Иванова Милкова 

119

Петя Бориславова Петрова

120

Цветан Петров Дамянов

121

Цветелин Владимиров Василев

122

Добрин Димитров Цветанов

123

Ванко Цветков Цеков

124

Виктория Лазарова Трифонова

125

Радуш Юлиянов Нориев

126

Горан Стефанов Богданов 

127

Наташа Василева Георгиева 

128

Цветана Бойчева Илиева

129

Иван Николов Киров

130

Лорета Кеворк Силгиджиян

131

Павлина Александрова Иванова

132

Румянка Цветанова Николова

133

Коца Ангелова Иванова

134

Борис Рангелов Илиев

135

Ставринка Ангелова Давидова

136

Йорданка Йорданова Антонова

137

Мариана Цветанова Трифонова

138

Габриела Иванова Конджова

139

Славчо Василев Стоянов

140

Петкана Василева Янчева

141

Димитрана Спасова Давидова

142

Елеонора Иванова Митева

143

Пепа Трендафилова Тодорова

144

Борис Георгиев Стаменов

145

Надежда Цветкова Лекова

146

Йорданка Иванова Кръстева

147

Салтир Илиев Тошев

148

Борис Димитров Петров

149

Босилка Георгиева Миронова

150

Александър Теодосиев Теодосиев

151

Донка Иванова Пешлеева

152

Младен Каменов Симов

153

Емил Кирчев Каменов

154

Валентин Йорданов Миланов

155

Исай Иванов Първанов

156

Анна Димитрова Спасова

157

Тодорка Методиева Михайлова

158

Цеко Петров Петков

159

Иванка Борисова Коцева

160

Мариана Георгиева Христова

161

Иван Любомиров Иванов

162

Тодор Спасов Мечкарски

163

Петър Методиев Василев

164

Теодора Симеонова Ангелова

165

Даниела Иванова Шуманова

166

Дора Петрова Младенова

167

Николай Светлинов Спасов

168

Валери Герасимов Видов

169

Нели Стоянова Георгиева

170

Каменка Георгиева Томова

171

Илияна Пиринска Гералейска-Георгиева

172

Милка Тончева Гогова-Младенова

173

Боян Иванов Бонов

174

Красимир Иванов Тошев

175

Светослав Бориславов Йорданов

176

Димчо Костадинов Вацов

177

Цветан Герасимов Евлогиев

178

Ралица Петкова Бонова

179

Паганини Кирилов Канчин

180

Цветан Рангелов Георгиев

181

Венка Иванова Евлогиева

182

Цветана Тодорова Христова

183

Снежана Борисова Александрова

184

Боримир Крумов Видин

185

Шанко Калчев Костадинов

186

Асен Боянов Качамачков

187

Кирил Стефанов Иванов

188

Николай Найденов Шанков

189

Любомир Младенов Филипов

190

Димитър Исидоров Петков

191

Боянка Миткова Бънкова

192

Пролетка Николова Ницова

193

Мария Василева Динолова

194

Илия Венциславов Иванов

195

Боян Кирилов Господинов

196

Илия Нисторов Илиев

197

Нина Димитрова Иванова

198

Ценка Йорданова Младенова

199

Иван Георгиев Ценков

200

Веселина Иванова Младенова

201

Пенка Нинова Лаловска

202

Тодорка Младенова Иванова

203

Иван Илиев Георгиев

204

Мира Александрова Петрова

205

Иван Иванов Петков

206

Борка Димитрова Христова

207

Младен Борисов Иванов

208

Иван Младенов Цонов

209

Анна Стоянова Иванова

210

Найден Цветков Тодоров

211

Цветко Тодоров Младенов

212

Любен Димитров Ставров

213

Живко Йорданов Живков

214

Иван Младенов Соколов

215

Цветан Георгиев Флоров

216

Александър Цветанов Борисов

217

Цветана Андрианова Георгиева

218

Розка Методиева Симеонова

219

Лилия Софрониева Найденова

220

Асен Найденов Славчев

221

Калинка Горанова Гергова

222

Любен Методиев Ангелов

223

Соня Борисова Каменова

224

Костадин Виденов Георгиев

225

Виолета Димитрова Колова

226

Валентин Велков Димитров

227

Николина Кирилова Николова

228

Елена Петкова Костова

229

Николина Стоянова Павлова

230

Георги Костодинов Иванов

231

Параскева Иванова Спасова

232

Цветелина Бориславова Иванова

233

Радка Йорданова Димитрова

234

Дара Георгиева Илиева

235

Маргарита Георгиева Тодорова

236

Мария Георгиева Илиева

237

Димо Борисов Димитров

238

Милчо Любенов Миланов

239

Верка Крумова Станкова

240

Димитър Асенов Макавеев

241

Антоанета Борисова Антонова

242

Красимир Илиев Борисов

243

Иван Любенов Серафимов

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по утвърдения образец от ЦИК - приложение № 72 - МИ  от изборните книжа.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред централната избирателна комисия София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова - Николова                        

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 02.11.2016 в 18:00 часа

..........................................................................................

 

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 02.11.2016 в 20:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения