Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Монтана, 02.10.2022

ОТНОСНО: Разрешение за гласуване с една машина в СИК № 121100019 в Община Вълчедръм при условията на чл. 269 от ИК

На 02.10.2022 г. РИК - Монтана е уведомена по телефона от председателя на СИК 121100019 в гр. Вълчедръм, че едната от двете СУЕМГ не стартирала работа, за което е съставен Констативен протокол -Приложение 4 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния Кодекс за секционните комисии в страната за изборите за народни представители  на 2 октомври 2022  г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК

 

Р Е Ш И:

 

 Районна избирателна комисия 12 - Монтана дава разрешение да се премине към гласуване с една машина в СИК 121100019 – Вълчедръм.

 1. Длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на община Вълчедръм и член на РИК - Монтана да предадат на СИК 121100019 формуляри от секционни протоколи – Приложение № 84-НС-кр, СИК да върне на длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на  община Вълчедръм предоставените им формуляр от секционен протокол Приложение 9 – НС към методическите указания.
 2. За приемо – предаването на протокол да се състави и подпише приемо-предавателен протокол, Приложение към Решение №138 - НС от 23.09.2022 г. на РИК - Монтана.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 02.10.2022 в 13:49 часа

Календар

Решения

 • № 215-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпил сигнал по телефона от зам. директор на ОД на МВР Монтана

 • № 214-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с една машина в СИК № 121100019 в Община Вълчедръм при условията на чл. 269 от ИК

 • № 213-НС / 02.10.2022

  относно: Назначаване в състава на секционна избирателна комисия, назначена в Община Монтана

всички решения