Решения

№ 312-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

№ 311-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 310-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева.

№ 309-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Вълчедръм назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 308-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева.

№ 307-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 306-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева.

№ 305-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционни избирателни комисии в назначени с Решения № 52, 49, 48, 46, 53, 54 ПВР/НС 15.10.2021г и Решения № 57 ПВР/НС 19.10.2021г в Община Берковица, Община Брусарци, Община Бойчиновци, Община Лом, Община Монтана, Община Чипровци, Община Якимово.

№ 304-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева.

№ 303-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900065 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 302-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Схема за транспортиране, движение, получаване и съхранение на изборните книжа в деня на изборите до момента на предаването им на комисиите по чл. 287, ал. 7 при общините в района на 12 МИР - Монтана в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

№ 301-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700008 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 300-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900078 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 299-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200005, № 120200009, № 120200025, № 120200035, № 120200041 и № 120200042 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 298-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122400008, № 122400024, № 122400031 и № 122400042 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 297-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700002, № 120700004 и № 120700006 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 296-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила ЖАЛБА от Цеца Иванова Тодорова, от гр. Монтана.

№ 295-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ИК за Румен Радев и Илияна Йотова.

№ 294-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева.

№ 293-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200002 и № 120200031 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 292-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 121200002 в община Вършец назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 291-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120400003, № 120400006, № 120400002 в община Бойчиновци назначени с Решение № 53-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 290-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122600003 в община Медковец назначени с Решение № 51-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 289-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122400048, № 122400041, № 122400014, № 122400013, № 122400010, № 122400055 и № 122400027 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 288-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200035, № 120200013, № 120200013 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 287-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200014 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 286-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900007 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 285-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122400009, № 122400006 и № 122400018 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 284-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 121200016 в община Вършец назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 283-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700008 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 282-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200001 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 281-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120200042, № 120200014, № 120200015 в община Берковица назначени с Решение № 54-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 280-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила заявление от Савка Никодимова Любенова – упълномощено лице на КП Демократична България Обединение“ за общ. Бойчиновци

№ 279-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Оттегляне на упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

№ 278-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120400007, № 120400009, № 120400012 в община Бойчиновци назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 277-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900027 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 276-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 123600011 в община Чипровци назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 275-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900028, № 122900032, № 122900050, № 122900058 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 274-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 121100002 в община Вълчедръм назначени с Решение № 45-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 273-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900003, № 122900004, № 122900065, № 122900075 в община :Монтана назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 272-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122400033 № 122400013, № 122400007, № 122400041 и № 122400027 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 271-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900008 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 270-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 121200003 № 121200003, в община Вършец назначени с Решение № 50-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 269-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900057, № 122900028, № 122900060, № 122900033, № 122900029, № 122900026 и № 122900012 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 268-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700006 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 267-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122400039, № 122400012, № 122400018, № 122400010 и № 122400035 в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 266-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 121200004 в община Вършец назначени с Решение № 46-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 265-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 123800007 в община Якимово назначени с Решение № 46-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 264-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700009 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 263-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 120700002 в община Брусарци назначени с Решение № 57-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 262-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900023 и № 122900039 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 261-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122600005 в община Медковец назначени с Решение № 51-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 260-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 123800003 в община Якимово назначени с Решение № 46-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 259-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900075, № 122900085 и № 122900004 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

№ 258-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на отговорници - членове на РИК Монтана по общини за предаване на изборни книжа и материали на СИК при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

№ 257–ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Привличане на технически сътрудници, охрана и хигиенист на 21.112021 г. при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

№ 256-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на секционна избирателна комисия № 122900058 в община Монтана назначени с Решение № 48-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 313-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

 • № 312-ПВР / 20.11.2021

  относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

 • № 311-ПВР / 20.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения