БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
ИВАНКА ГЕРАСИМОВА ДИМИТРОВА№ 1 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГРОЗДАНОВ№ 2 от 22.03.2023 г.
ЦЕНКА ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА№ 3 от 22.03.2023 г.
НАДКА ИВАНОВА ГЕРОВА№ 4 от 22.03.2023 г.
МИРКА ПАВЛОВА МАРКОВА№ 5 от 22.03.2023 г.
ГОРАНА ПЕТРОВА АНТОВА№ 6 от 22.03.2023 г.
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ№ 7 от 22.03.2023 г.
ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ№ 8 от 22.03.2023 г.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ№ 9 от 22.03.2023 г.
ВЛАДИНКА ГАТЕВА ВАСИЛЕВА№ 10 от 22.03.2023 г.
ЗАХАРИНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА№ 11 от 22.03.2023 г.
МЛАДЕН БОРИСОВ ИВАНОВ№ 12 от 22.03.2023 г.
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ№ 13 от 22.03.2023 г.
ИВА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА№ 14 от 22.03.2023 г.
ГАВРИЛ ВЕЛИЧКОВ ГАВРИЛОВ№ 15 от 22.03.2023 г.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТРОВА№ 16 от 22.03.2023 г.
СВЕТЛА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА№ 17 от 22.03.2023 г.
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ПЪРВАНОВА№18 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ№19 от 22.03.2023г.
ОГНЯН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ№20 от 22.03.2023 г.
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА№21 от 22.03.2023 г.
БОРИС ПЕТКОВ БОРИСОВ№22 от 22.03.2023 г.
АИДА АРСЕНОВА ФИДОСИЕВА№23 от 22.03.2023 г.
СВЕТЛИН МАРИНОВ СОФРОНИЕВ№24 от 22.03.2023 г.
ПЪРВОЛЕТА ЕВЛОГИЕВА БЛАГОЕВА№25 от 22.03.2023 г.
МИЛЕН ГОРАНОВ ТАБАКОВ№26 от 22.03.2023 г.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ФИЛИПОВ№27 от 22.03.2023 г.
ТАТЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТАНКОВА№28 от 22.03.2023 г.
ПЪРВАН МАРКОВ ПЪРВАНОВ№29 от 22.03.2023 г.
ЧАЙКА АЛЕКСАНДРОВА БЪНКОВА-ПЕТКОВА№30 от 22.03.2032 г.
ТАТЯНА ПЕТРОВА ЙОСИФОВА№31 от 22.03.2023 г.
АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ№32 ОТ 22.03.2023 г.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ№33 от 22.03.2023 г.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ№34 от 22.03.2023 г.
ВЕРА ВЛАДИМИРОВА НЕДЯЛКОВА№35 от 22.03.2023 г.
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БОРИСОВ№36 от 22.03.2023 г.
ПЪРВАН ТОДОРОВ ПЪРВАНОВ№37 от 22.03.2023 г.
МАРТИН НИКОЛОВ МАРКОВ№38 от 22.03.2023 г.
ЕЛЕНА МИРЧЕВА СТЕФАНОВА№39 от 22.03.2023 г.
ВЛАДИМИР ЯКИМОВ ПЕТКОВ№40 от 22.03.2023 г.
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА№42 от 22.03.2023 г.
ДОБРИНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА№43 от 22.03.2023 г.
ГРЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА№44 от 22.03.2023 г.
ВИКТОР РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ№45 от 22.03.2023 г.
ИЛИЧ ЕЛЕНКОВ АНДРЕЕВ№46 от 22.03.2023 г.
ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА№47 от 22.03.2023 г.
ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ВЕНЧОВ№48 от 22.03.2023 г.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АРСЕНОВ№49 от 22.03.2023 г.
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ЦЕНКОВА№50 от 22.03.2023 г.
РОЗА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА№51 от 22.03.2023 г.
БОЙКА ПАВЛОВА ЦВЕТКОВА№52 от 22.03.2023 г.
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА№53 от 22.03.2023 г.
СИМЕОН ИВАНОВ ТОДОРОВ№54 от 22.03.2023 г.
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ КРУМОВ№55 от 22.03.2023 г.
ПЕНКА НИКОЛОВА ФЛОРОВА№56 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА№57 от 22.03.2023 г.
СОФИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА№58 от 22.03.2023 г.
ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА№59 от 22.03.2023 г.
НАТАША ВАСИЛЕВА КОЛОВА№60 от 22.03.2023 г.
АСЕН БОЯНОВ КАЧАМАЧКОВ№61 от 22.03.2023 г.
ЖАНЕТА БОРИСОВА ЦАНИНА№62 от 22.03.2023 г.
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОНЧИНА№63 от 22.03.2023 г.
АЛЕКСИ ОГНЯНОВ ЛЮБЕНОВ№64 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ№65 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВА БИСЕРОВА ЛАЗАРОВА№66 от 22.03.2023 г.
ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВ№67 от 22.03.2023 г.
ТОДОРА МИРЧЕВА ЛОЗАНОВА№68 от 22.03.2023 г.
СЛАВИМИР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ№69 от 22.03.2023 г.
БЛАГОЙ МИХАЛАКИЕВ КАТЕРИНКИН№70 от 22.03.2023 г.
ИВАНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА№71 от 22.03.2023 г.
РУСИН БОРИСОВ РУСИНОВ№72 от 22.03.2023 г.
РОЗЕЛИНА ЗОЕВА ЦЕНОВА№73 от 22.03.2023 г.
ЮЛИЯН ВЕНЕЛИНОВ АВРАМОВ№74 от 22.03.2023 г.
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА АРСЕНОВА№75 от 22.03.2023 г.
БОЯНКА МИТКОВА БЪНКОВА№76 от 22.03.2023 г.
ПЛАМЕНКА МИРОСЛАВОВА ПЛАМЕНОВА№77 от 22.03.2023 г.
ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ№78 от 22.03.2023 г.
КИРИЛ СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ№80 от 22.03.2023 г.
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИНОЛОВА№81 от 22.03.2023 г.
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА№82 от 22.03.2023 г.
ТРАЙКО ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ№83 от 22.03.2023 г.
СОНЯ ВИКТОРОВА ПЕТРОВА№84 от 22.03.2023 г.
ЖЕЛЯЗКО КРЪСТЕВ ШУТИНОСКИ№85 от 22.03.2023 г.
ЮРИЙ ЙОРДАНОВ ОПРОВ№86 от 22.03.2023 г.
КРАСИМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ№87 от 22.03.2023 г.
АЛЕКСАНДЪР ЙОСКОВ МЛАДЕНОВ№88 от 22.03.2023 г.
ДИАНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА№89 от 22.03.2023 г.
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ СОФРОНИЕВ№90 от 22.03.2023 г.
КАТЯ ИВАНОВА МАНЧИНА№91 от 22.03.2023 г.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ№92 от 22.03.2023 г.
АСЕН ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ№93 от 22.03.2023 г.
АННА АНГЕЛОВА СТОИМЕНОВА№94 от 22.03.2023 г.
КАТЯ ПЪРВАНОВА ЗДРАВКОВА№95 от 22.03.2023 г.
КАТЯ КОЛЬОВА ПЕТРОВА№96 от 22.03.2023 г.
БОРИС ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ№97 от 22.03.2023 г.
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ№98 от 22.03.2023 г.
АНТОНИЯ ИВАНОВА НАЧЕВА№99 от 22.03.2023 г.
НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА№100 от 22.03.2023 г.
КАМЕЛИЯ СТАНИМИРОВА КОСТАДИНОВА№101 от 22.03.2023 г.
КИРИЛ РАФАИЛОВ КИРИЛОВ№102 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ№103 от 22.03.2023 г.
ПЕТЪР ЕМАНУИЛОВ ДИМИТРОВ№104 от 22.03.2023 г.
НАЦКО АЛЕКСАНДРОВ НАЧЕВ№105 от 22.03.2023 г.
ИВАНКА ПЕТРОВА КИРИЛОВА№106 от 22.03.2023 г.
ЛИДИЯН ЮЛИЯНОВ ВЕНЕЛИНОВ№107 от 22.03.2023 г.
ЛИДИЯ МИРОНОВА ЙОРДАНОВА№108 от 22.03.2023 г.
КИРИЛКА СЕРАФИМОВА КРУМОВА№109 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАН АВРАМОВ КРУМОВ№110 от 22.03.2023 г.
СТОЯНКА СТОИЧКОВА ЦВЕТАНОВА№111 от 22.03.2023 г.
РУСАНКА КИРИЛОВА ЗАМФИРОВА№112 от 22.03.2023 г
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ№113 от 22.03.2023 г.
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЙОСИФОВ№114 от 22.03.2023 г.
ЛЕОНАРДО БОГОМИЛОВ РУМЕНОВ№115 от 22.03.2023 г.
ЕВЛОГИ АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ№116 от 22.03.2023 г.
НАДА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА№117 от 22.03.2023 г.
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА№118 от 22.03.2023 г.
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ№119 от 22.03.2023 г.
МАРУСЯ ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА№120 от 22.03.2023 г.
РУМЕН СЛАВЕЕВ ЕВГЕНИЕВ№121 от 22.03.2023 г.
АНЕТА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА№122 от 22.03.2023 г.
ЕВТИМИЯ ИВАНОВА ДИНОВА№123 от 22.03.2023 г.
РАДУШ ИЛИЯНОВ ЮРИЕВ№124 от 22.03.2023 г.
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ РУСИНОВ№125 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА№126 от 22.03.2023 г.
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА№127 от 22.03.2023 г.
МИЛАНКА ЦВЕТАНОВА АПОСТОЛОВА№128 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ГОРЧЕВ№129 от 22.03.2023 г.
ДАНАИЛ ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ№130 от 22.03.2023 г.
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ТОШЕВА№131 от 22.03.2023 г.
СТАВРИНКА АНГЕЛОВА ДАВИДОВА№132 от 22.03.2023 г.
АННА ДИМИТРОВА СПАСОВА№133 от 22.03.2023 г.
ДИМИТРАНКА РУСИМОВА ЛИЛОВА№134 от 22.03.2023 г.
МАРИЙКА АСЕНОВА КРЪСТЕВА№135 от22.03.2023 г.
БОСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИРОНОВА№136 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА№137 от 22.03.2023 г.
ТАТЯНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА-ГРОЗДАНОВА№138 от 22.03.2023 г.
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА МИТЕВА№139 от 22.03.2023 г.
ДАНЯ ИВАНОВА МИНКОВА№140 от 22.03.2023 г.
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА№141 от 22.03.2023 г.
ПАРАСКЕВА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА№142 от 22.03.2023 г.
ДИМИТЪР РАДОМИРОВ МИТОВ№143 от 22.03.2023 г.
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ№144 от 22.03.2023 г.
АТАНАСЯ АТАНАСИУ КАРАЗАХОС№145 от 22.03.2023 г.
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ№146 от 22.03.2023 г.
АНАСТАС ИВАНОВ ПАВЛОВ№147 от 22.03.2023 г.
ИЛИЯ КАМЕНОВ МИНОВ№148 от 22.03.2023 г.
ВАСКА ЦЕКОВА РАДУЛОВА№149 от22.03.2023 г.
ДАНЧО МАРКОВ СИМЕОНОВ№ 150 от 22.03.2023 г.
ВЛАДИМИРКА АСЕНОВА БОГДАНОВА№151 от 22.03.2023 г.
ПЕТЯ МИТКОВА ДОЦОВА№152 от 22.03.2023 г.
ГРАФКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА№153 от 22.03.2023 г.
ДЕСИСЛАВ ЕМИЛОВ ДОЦОВ№154 от 22.03.2023 г.
ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ДОЦОВ№155 от 22.03.2023 г.
ХРИСТО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ№156 от 22.03.2023 г.
КРУМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ№157 от 22.03.2023 г.
ТОДОР СПАСОВ МЕЧКАРСКИ№158 от 22.03.2023 г.
ЕЛЕНА КИРИЛОВА МИТЕВА№159 от 22.03.2023 г.
ВЕЛИЧКА ВЕЛКОВА МАРИНОВА№160 от 22.03.2023 г.
ЙОРДАН ЙОСИФОВ ПАНАЙОТОВ№161 от 22.03.2023 г.
ДОРА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА№162 от 22.03.2023 г.
ДИМИТРИНКА СТОИЦЕВА МИНЕВА№163 от 22.03.2023 г.
ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА№164 от 22.03.2023 г.
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА№165 от 22.03.2023 г.
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА№166 от 22.03.2023 г.
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТОВ№167 от 22.03.2023 г.
САШО ПЕТКОВ КРУМОВ№168 от 22.03.2023 г.
РАНГЕЛ ЗАМФИРОВ АЛЕКСАНДРОВ№169 от 22.03.2023 г.
БОЯН ИВАНОВ БОНОВ№170 от 22.03.2023 г.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОРИСОВ№171 от 22.03.2023 г.
ИВАЛИНА ВИКТОРОВА ИВАНОВА№172 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ№173 от 22.03.2023 г.
АДРИАН ДИМИТРОВ ГОРАНОВ№174 от 22.03.2023 г.
ИВАН ГЕНАДИЕВ БОНОВ№175 от 22.03.2023 г.
КОРНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ФЛОРОВА№176 от 22.03.2023 г.
ГАЛИН МИРОСЛАВОВ БОРИСОВ№177 от 22.03.2023 г.
АРСЕН АНТОНОВ НАЙДЕНОВ№178 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАНА ИВАНОВА МАРКОВА№179 от 22.03.2023 г.
ГАЛИНА МЕТОДИЕВА ВЕЛЕВА№180 от 22.03.2023 г.
ВАСЯ ЦВЕТАНОВА СЛАВКОВА№181 от 22.03.2023 г.
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ№182 от 22.03.2023 г.
НАДЯ ДИМИТРОВА ЙОСИФОВА-АНТОВА№183 от 22.03.2023 г.
ХРИСТО БОЙЧЕВ ХРИСТОВ№184 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ№185 от 22.03.2023 г.
ИВАНКА ЕЛЕНКОВА АВРАМОВА№186 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ№187 от 22.03.2023 г.
ДИМИТРАНА КАЛОЯНОВА ДАМЯНОВА№188 от 22.03.2023 г.
БОЙКО ЖИВКОВ АНТОВ№189 от 22.03.2023 г.
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ДЕКЕМВРИЕВ№190 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВ ХЕКТОРОВ БОРИСОВ№191 от 22.03.2023 г
РОСЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ№192 от 22.03.2023 г.
КРАСИМИР ЦЕНОВ ИВАНОВ№193 от 22.03.2023 г.
НЕЛИ БОРИСОВА МИХАЙЛОВА№194 от 22.03.2023 г.
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ№195 от 22.03.2023 г.
ИЛИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ№196 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА№197 от 22.03.2023 г.
ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА№198 от 22.03.2023 г.
МАРИЯ ИВАНОВА ТЕОФИЛОВА№199 от 22.03.2023 г.
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА№200 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВ ИВАНОВ АВРАМОВ№201 от 22.03.2023 г.
ИВА ВАЛЕРИЕВА АТАНАСОВА№202 от 22.03.2023 г.
ВИОЛЕТА ВЕНЕЛИНОВА ЧИЗМАДИА№203 от 22.03.2023 г.
ХРИСТО ЦЕКОВ ПЕТРОВ№204 от 22.03.2023 г.
ЙОРДАНА ИВАНОВА ЛИЛОВА№205 от 22.03.2023 г.
ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ КОЦЕВ№206 от 22.03.2023 г.
ГАВРИЛКА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА№207 от 22.03.2023 г.
ГЕРОЙКА АНАСТАСОВА БОРИСОВА№208 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ№209 от 22.03.2023 г.
ЛЪЧЕЗАР БИСЕРОВ ПАНДОВ№210 от 22.03.2023 г.
РАНГЕЛ МИЛКОВ ТРИФОНОВ№211 от 22.03.2023 г.
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА№212 от 22.03.2023 г.
ВЕСКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА№213 от 22.03.2023 г.
ИРЕН КИРИЛОВА ПЪРВАНОВА№214 от 22.03.2023 г.
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА№215 от 22.03.2023 г.
СИМЕОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА№216 от 22.03.2023 г.
ФИЛИЯНА ИВАНОВА ЦЕНКОВА№217 от 22.03.2023 г.
БОРИСЛАВ СЕРАФИМОВ КРЪСТЕВ№218 от 22.03.2023 г.
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА№219 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ№220 от 22.03.2023 г.
ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА№221 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ№222 от 22.03.2023 г.
ДЕСИСЛАВА СТИЛИЯНОВА СТОЯНОВА№223 от 22.03.2023 г.
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА№224 от 22.03.2023 г.
ГАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА№225 от 22.03.2023 г.
НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА КРУМОВА№226 от 22.03.2023 г.
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ№227 от 22.03.2023 г.
ОГНЕМИР ВЕСЕЛИНОВ ДАРАКЧИЙСКИ№228 от 22.03.2023 г.
МАРИОЛА СИМЕОНОВА СЕРАФИМОВА№229 от 22.03.2023 г.
ДИЛЯН РАНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ№230 от 22.03.2023 г.
АНЖЕЛА ЗАМФИРОВА ИВАНОВА№231 от 22.03.2023 г.
ЙОРДАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ№232 от 22.03.2023 г.
ТЕОДОР ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ№233 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ№234 от 22.03.2023 г.
ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ АНДРЕЕВ№235 от 22.03.2023 г.
ХРИСТО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ№236 от 22.03.2023 г.
ВЛАДИМИР СРЕДКОВ КРЪСТЕВ№237 от 22.03.2023 г.
СВЕТЛИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ№238 от 22.03.2023 г.
ХРИСТО МЛАДЕНОВ ГЕРАСКОВ№239 от 22.03.2023 г.
БИЛЯНА СТАЛИНОВА ДИМОВА№240 от 22.03.2023 г.
ДРАГОМИР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ№241 от 22.03.2023 г.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ№242 от 22.03.2023 г.
ВЕНЕЛИН ЕМИЛОВ ГЕНОВ№243 от 22.03.2023 г.
ИВАН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ№244 от 22.03.2023 г.
АНГЕЛ НОНЧЕВ ТРИФОНОВ№245 от 22.03.2023 г.
ВИОЛЕТА ВЪРБАНОВА ЙОРДАНОВА№246 от 22.03.2023 г.
АСЕН РАДКОВ АРСЕНОВ№247 от 22.03.2023 г.
ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА№248 от 22.03.2023 г.
ПЪРВАН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ№249 от 22.03.2023 г.
ЛИДИЯ МИЛАДИНОВА ЦВЕТАНОВА№250 от 22.03.2023 г.
ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ№251 от 22.03.2023 г.
НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОИЛОВ№252 от 22.03.2023 г.
ВАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА№253 от 22.03.2023 г.
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ№254 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ№255 от 22.03.2023 г.
ТАМАРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА№256 от 22.03.2023 г.
ЕМИЛИАН МИЛЧЕВ КАЛИНИН№257 от 22.03.2023 г.
ПАНЧО СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ№258 от 22.03.2023 г.
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА№259 от 22.03.2023 г.
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ НИНОВ№260 от 22.03.2023 г.
МАЯ ЦЕНОВА ГАВРИЛОВА№261 от 22.03.2023 г.
АНТОН ВЕСКОВ ВЛАДИМИРОВ№262 от 22.03.2023 г.
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА-ИВАНОВА№263 от 22.03.2023 г.
КИРИЛ ТРИФОНОВ МИЛАНОВ№264 от 22.03.2023 г.
ПЛАМЕН СПАСОВ ГЕРГОВ№265 от 22.03.2023 г.
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ№266 от 22.03.2023 г.
ИЛИЯ РАДОСЛАВОВ ВЕЛКОВ№267 от 22.03.2023 г.
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ИВАНОВ№268 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ№269 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАН ПЕТРОВ КАНЧОВ№270 от 22.03.2023 г.
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА№271 от 22.03.2023 г.
ПЪРВОЛЕТКА ПЪРВАНОВА ЙОНОВА№272 от 22.03.2023 г.
ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА№273 от 22.03.2023 г.
ПЕТЪР СВЕТЛИНОВ КУЗМАНОВ№274 от 22.03.2023 г.
ЦЕЦКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА№275 от 22.03.2023 г.
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА№276 от 22.03.2023 г.
ИВАН БОРИСОВ АТАНАСОВ№277 от 22.03.2023 г.
ТРИФОН КИРИЛОВ МИЛАНОВ№278 от 22.03.2023 г.
ИВАНКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА№279 от 22.03.2023 г.
ПАТРИСИЯ НИКИФОРОВА ТОДОРОВА№280 от 22.03.2023 г.
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ№281 от 22.03.2023 г.
ДАНЧО АЛЕКСИЕВ ВЪТОВ№282 от 22.03.2023 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 215-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 214-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 • № 213-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения