Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Монтана, 21.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Чипровци от квотата на КП “БСП за България“

С вх. №186/21.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  КП “БСП за България“ на съставите на СИК в община Чипровци.

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

                                                                                           Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като  член на СИК № 123600011 Камен Илиев Георгиев.

НАЗНАЧАВА за  член  на СИК №123600011 Мария Георгиева Илиева.

  Анулира издаденото  удостоверение.

      На новоназначения член да се издаде удостоверение.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения