Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Монтана, 21.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция, и назначаване на състава на ПСИК на територията на община Чипровци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С вх. № 162 от 17.03.2023 г. в РИК Монтана е  постъпило писмо  от Кмета на Община Чипровци, с което комисията е уведомена, че към 17.03.2023 г. в община Чипровци са постъпили 41 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват  с подвижна избирателна кутия. Със Заповед на кмета № 114 от 17.03.2023 г. за образуване на подвижни избирателни секции в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на община Чипровци. Утвърдена е номерация, обхват и адрес. На проведените консултации е постигнато съгласие за състава на комисиите и е направено предложение за поименния състав на същите.

    Със свое Решение № 15- НС от 16.02.2023 г. РИК Монтана определи броя на членовете в подвижните избирателни секции да бъде 7 члена.

     С оглед гореизложеното на основание чл. 72, ал. 1, т.  6, чл. 90, чл. 91, ал. 11, чл. 92, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на Централна избирателна комисия, и свое Решение № 15- НС от 16.02.2023 г., РИК Монтана РИК Монтана 

 

                                                                                          Р Е Ш И:

 

 ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единни номера на подвижни избирателни секции в община Чипровци, както следва: № 123600013, с адрес, както следва: гр. Чипровци, бул. Петър Парчевич № 45, Пенсионерски клуб, намиращо се в сградата на община Чипровци, до Ритуалната зала и № 123600014, с адрес, както следва: гр. Чипровци, фоайето на голямата зала на третия етаж на общинска администрация Чипровци, намиращо се в сградата на община  Чипровци.

  1. Назначава състава на ПСИК – 123600013, както следва:

Теменужка Асенова Георгиева

Председател

Надка Георгиева Петкова

Зам. председател

Светла Йорданова Петкова

Секретар

Красимир Павлов Иванов

Член

Наталия Пламенова Антонова

Член

Георги Цветанов Георгиев

Член

Калин Цветанов Костов

Член

 

 

 

 

2.Назначава състава на ПСИК – 123600014, както следва:

Преслав Георгиев Иванов

Председател

Елиза Бончева Кръстева

Зам. председател

Георги Петков Йорданов

Секретар

Станка Ванчева Петкова

Член

Румен Иванов Петков

Член

Георги Иванов Георгиев

Член

Снежана Иванова Павлова

Член

          Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

 

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения