Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Монтана, 16.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция, и назначаване на състава на ПСИК на територията на община Вършец в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

    С вх. № 134 от 15.03.2023 г. в РИК Монтана е  постъпило писмо  от Кмета на Община Вършец, с което комисията е уведомена, че към 15.03.2023 г. в община Вършец са постъпили 13 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват  с подвижна избирателна кутия, приложена е и Заповед на кмета №  108 от 15.03.2023 г. за образуване на подвижна избирателна секция в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на община Вършец. Утвърдена е номерация, обхват и адрес. На проведените консултации е постигнато съгласие за състава на комисията и е направено предложение за поименния състав на същата.

    Със свое Решение № 15- НС от 16.02.2023 г. РИК Монтана определи броя на членовете в подвижните избирателни секции да бъде 7 члена.

    С оглед гореизложеното на основание чл. 72, ал. 1, т.  6, чл. 90, чл. 91, ал. 11, чл. 92, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на Централна избирателна комисия, и свое Решение № 15- НС от 16.02.2023 г., РИК Монтана РИК Монтана

 

Р Е Ш И:

 

 1. ФОРМИРАи УТВЪРЖДАВА единен номер на подвижна избирателна секция в община Вършец - № 121200017, с адрес, както следва: гр. Вършец, ул. Цар Иван Асен II № 19, /сградата на СОУ Иван Вазов/ стая 6, първи етаж.
 2. Назначава състава на ПСИК – 121200017, както следва:

Председател: Лиляна Георгиева Даскалова

Зам. председател: Бойко Александров Илиев

Секретар: Лидия Младенова Илиева

Членове: Зоя Димитрова Гицова

                 Божидар Димитров Лечев

                 Божидар Иванов Василев

                 Иван Цветков Георгиев

     Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 16.03.2023 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 158-НС / 29.03.2023

  относно: Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

 • № 157-НС / 29.03.2023

  относно: Регистрация на застъпници от Коалиция „Левицата“

 • № 156-НС / 29.03.2023

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ВЪРШЕЦот квотата на ПП Демократична България - Обединение

всички решения