Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Монтана, 15.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Берковица от квотата на ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

    С вх. №124/14.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП Български Възход за промяна на съставите на СИК в община Берковица.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200001 Венелин Христов Янев

НАЗНАЧАВА за член на СИК №120200001 Цветомир Петков Крумов.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200008 Георги Петров Георгиев

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №120200008 Вероника Мирославова Стефанова.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200011  Антоанета Василева Тодорова

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №120200011 Маргарита Константинова Георгиева.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200014 Веселка Георгиева Стоянова

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №120200014 Богдана Петрова Алексова.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200015 Гинка Гаврилова Кирилова

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №120200015  Александър Цветомиров Петков.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 120200035 Маргарита Константинова Георгиева

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №120200035 Диляна Сашова Алексова.

 

      Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

 

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 15.03.2023 в 17:32 часа

Свързани решения:

55-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения