Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Монтана, 14.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени в Община Монтана от квотата на КП Продължаваме промяната

С вх. № 117 и 118/13.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия КП Продължаваме промяната за промяна на съставите на СИК

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -  Монтана

 

                                                                                           Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК № 122900005 Силва Кирилова Борисова

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК №122900005 Ирена Янкова Панайотова.

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК № 122900012 Ирена Янкова Панайотова

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК №122900012 Силва Кирилова Борисова.

     Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 14.03.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения