Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Монтана, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за изборите за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На 08.03.2023г. в РИК - Монтана постъпи графичен файл на хартиената бюлетина за 12 МИР Монтана изборите за народни представители на 2 април 2023 г., ведно с предложение за тиража на бюлетините за района.

         След като се запозна с графичния файл на хартиената бюлетина, РИК - Монтана установи, че същата съответства на регистрираните политически партии и коалиции за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. В изпълнение на процедурата и изискванията към графичния дизайн на бюлетината, определени с Решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК и след разпечатването ѝ се положиха саморъчно подписите и трите имена на всички присъстващи членове на РИК – Монтана, бяха отбелязани датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

      Предвид горното и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с Решение №1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК и Писмо изх. № НС – 15 – 125/08.03.2023 г. на ЦИК, РИК - Монтана

 

                                                                                          РЕШИ:

 

      ОДОБРЯВА  предложения образец на графичния файл на бюлетината за 12 МИР Монтана по реда на Решение №1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК.

      ОДОБРЯВА тираж на бюлетините в изборите за народни представители насрочени на 2 април 2023 г. в Дванадесети изборен район Монтана – 118 000 броя.

     Приложение: Образец на графичния файл на бюлетината за 12 МИР Монтана, одобрена по реда на Решение №1644 - НС от 13.02.2023 г. на ЦИК с подписите на всички присъстващи членове на РИК.

       Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия чрез РИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 09.03.2023 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 158-НС / 29.03.2023

    относно: Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

  • № 157-НС / 29.03.2023

    относно: Регистрация на застъпници от Коалиция „Левицата“

  • № 156-НС / 29.03.2023

    относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ВЪРШЕЦот квотата на ПП Демократична България - Обединение

всички решения