Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Монтана, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С вх. № 79/02.03.2023 г. на РИК-Монтана е постъпило предложение от кмета на ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове.           

Към него са приложени изискуемите от изборния кодекс документи:  писмено предложение за съставите на СИК до кмета на Община МЕДКОВЕЦ и списък на резервните членове със същото съдържани, предложени от партиите и коалициите;  копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г., пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите;  протокол от консултациите, проведени на 23.02.2023 г.; копие от съобщението за провеждане на консултациите.

      РИК  Монтана констатира, че консултациите при кмета на ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, на които са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, не е непостигнато съгласие относно определяне състава и ръководството на съставите на СИК на територията на Община МЕДКОВЕЦ.                                                                                        

        С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във вр. с  чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 11 от ИК, Решения № 1683- НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Решения № 14- НС от 16.02.2023 г.  и  №  24-НС от  20.02.2023 г. на РИК–Монтана, Районна Избирателна комисия Монтана       

                                                                                          Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.   
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

      Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия чрез РИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:51 часа

Свързани решения:

146-НС/29.03.2023

147-НС/29.03.2023

Календар

Решения

 • № 158-НС / 29.03.2023

  относно: Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

 • № 157-НС / 29.03.2023

  относно: Регистрация на застъпници от Коалиция „Левицата“

 • № 156-НС / 29.03.2023

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ВЪРШЕЦот квотата на ПП Демократична България - Обединение

всички решения