Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Монтана, 06.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

       С вх. № 92/02.03.2023 г. на РИК-Монтана е постъпило предложение от кмета на ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните     членове.                                                                                                            

       Към предложението са приложени изискуемите от изборния кодекс документи:  писмено предложение за съставите на СИК от кмета на ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ; списък на резервните членове със същото съдържание; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;  копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г., пълномощните на лицата, участвали в консултациите като пълномощници на представляващите партиите и коалициите;    представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;   протокол от консултациите, проведени на 24.02.2023 г.; копие от съобщението за провеждане на консултациите.        

       РИК – Монтана констатира, че консултациите при кмета ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав и ръководните длъжности на СИК на територията на ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ   

       С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във вр. с  чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 11 от ИК, Решения № 1683- НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Решения № 14- НС от 16.02.2023г.  и  №  19-НС от  20.02.2023 г. на РИК–Монтана, Районна Избирателна комисия Монтана    

   

                                                                            Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ , съгласно предложението.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ .   
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ.

      Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия  чрез РИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 06.03.2023 в 17:33 часа

Свързани решения:

93-НС/20.03.2023

101-НС/23.03.2023

143-НС/29.03.2023

151-НС/29.03.2023

193-НС/31.03.2023

Календар

Решения

 • № 215-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 214-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 • № 213-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения