Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Монтана, 29.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ЛОМ от квотата на ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

    С вх. №302/29.03.2023 в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП Демократична България на съставите на СИК в община Лом

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА като член   на СИК № 122400003 Елеонора Цветанова Григорова 

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122400003 Валерий Димитров Петров 

 

ОСВОБОЖДАВА като член   на СИК № 1224000020 Тодорка Любенова Василева 

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122400020 Никола Кузманов Христов

 

ОСВОБОЖДАВА като член   на СИК № 1224000034 Зорница Пламенова Макавеева-Димитрова  

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122400034 Иванка Никодимова Цветкова 

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар  на СИК № 1224000038 Даниела Иванова Иванова 

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК №122400038 Деляна Костова Димитрова

 

ОСВОБОЖДАВА като член   на СИК № 1224000043 Мариянка Андреева Кирилова 

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122400043 Галя Цветанова Борисова 

 

 

    Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:29 часа

Свързани решения:

60-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения