Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Монтана, 29.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ЯКИМОВО от квотата на Коалиция ГЕРБ - СДС

    С вх. №300/29.03.2023 и вх. № 299/29.03.2023 г. в РИК-Монтана  са постъпили заявления от пълномощник на представляващия на Коалиция ГЕРБ - СДС  за  съставите на СИК в община ЯКИМОВО

 

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК –Монтана

 

Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК № 123800005  Георги Димитров Христов.

НАЗНАЧАВА за секретар  на СИК №123800005   Илия Христов Йолов

 

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател   на СИК № 123800006  Светла Иванова Владимирова.

НАЗНАЧАВА за зам. председател    на СИК №123800006  Камелия Иванова Русинова

 

 

    Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

 

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:28 часа

Свързани решения:

62-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения