Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Монтана, 29.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община БРУСАРЦИ от квотата на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ“

    С вх. №276/28.03.2023 в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия   ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на съставите на СИК в община БРУСАРЦИ .

 

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК –Монтана

 

Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА като  зам.председател  на СИК № 120700010  Цветелина Борисова Александрова.

НАЗНАЧАВА за зам.председател  на СИК №120700010 Ирина Великова Велчева - Еленкова.

 

    Анулира издаденото   удостоверение.

      На новоназначения член да се издададе удостоверение.

 

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:18 часа

Свързани решения:

57-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения