Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Монтана, 28.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община ВЪЛЧЕДРЪМ от квотата на ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

    С вх. №269/28.03.2023 в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД на съставите на СИК в община ВЪЛЧЕДРЪМ .

 

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

 

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК –Монтана

 

                                                                                            Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА като член   на СИК № 121100019 Севдалин Тимков Митков.

НАЗНАЧАВА за член   на СИК №121100019 Радослав Иванов Киров.

 

    Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 28.03.2023 в 20:21 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения