Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Монтана, 28.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община БЕРКОВИЦА от квотата на ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

С вх. №263/28.03.2023 в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА на съставите на СИК в община БЕРКОВИЦА .

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

                                                                                            Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател   на СИК № 120200006  Горанка Димитрова Горанова.

НАЗНАЧАВА за председател   на СИК №120200006 Ваня Илиева Георгиева.

 

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател   на СИК № 120200008  Анита Иванова Тодорова .

НАЗНАЧАВА за зам. председател   на СИК №120200008 Димитър Мирославов Костов.

 

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател   на СИК № 120200021  Димитър Мирославов Костов .

НАЗНАЧАВА за зам. председател   на СИК №120200021 Анита Иванова Тодорова.

 

 

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател   на СИК № 120200034  Розалин Иванов Савов .

НАЗНАЧАВА за зам. председател   на СИК №120200034 Райна Петрова Петкова.

 

 

 

    Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

 

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 28.03.2023 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения