Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Монтана, 27.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община МОНТАНА от квотата на Коалиция ГЕРБ - СДС

С вх. № 240/25.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия Коалиция ГЕРБ - СДС на съставите на СИК в Община МОНТАНА.

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК - Монтана

 

                                                                Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900045  Даниела Юлианова Костова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 122900045  Димитър Христов Димитров.

  Анулира издаденото удостоверение.

 На новоназначения член да се издаде удостоверение .    

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 27.03.2023 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения