Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Монтана, 27.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община МОНТАНА от квотата на ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

С вх. №232/24.03.2023 г  вх.№ 239/24.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА на съставите на СИК в община МОНТАНА.

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК - Монтана

 

                                                                                            Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като зам. председател  на СИК № 122900048  Полина Васкова Александрова.

НАЗНАЧАВА за зам. председател  на СИК №122900048 Илияна Цекова Петрова.

ОСВОБОЖДАВА като  член  на СИК № 122900016  Веска Йорданова Еленкова-Христова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900016 Наталия Бойкова Тодорова.

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател  на СИК № 122900018  Камелия Найденова Никифорова.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател  на СИК №122900018 Любомир Рафаилов Никифоров.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900011  Йордана Александрова Димитрова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900011 Велина Красимирова Рангелова.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900029  Станислав Георгиев Петров.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900029 Мартин Емилов Спасов.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900037  Невена Найденова Каменова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900037 Богдана Лилова Великова.

ОСВОБОЖДАВА като секретар  на СИК № 122900008  Велина Красимирова Рангелова.

НАЗНАЧАВА за секретар  на СИК №122900008 Цветелина Вълчева Цветанова.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 122900075  Георги Красимиров Георгиев.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК №122900075 Димитър Ангелов Митов.

    Анулира издадените  удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 27.03.2023 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения