Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Монтана, 27.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Берковица от квотата на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

С вх. № 231/23.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия квотата на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в съставите на СИК в община Берковица.

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК - Монтана

 

                                                                                          Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200005 Ивелина Ивайлова Сергеева.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200005 Венцислав Венциславов Златанов.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200009 Рикарда Кирилова Петрова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200009 Николина Богданова Богданова.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200013 Христина Георгиева Митрова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200013 Емилия Миланова Михайлова.

ОСВОБОЖДАВА като Председател на СИК № 120200018 Наташа Лозанова Ангелова.

НАЗНАЧАВА за Председател на СИК № 120200018 Ицо Младенов.

ОСВОБОЖДАВА като зам.председател  на СИК № 120200020 Коста Софрониев Младенов.

НАЗНАЧАВА за зам.председател  на СИК № 120200020 Младен Каменов Симов.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200035 Калин Неделчев Георгиев.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200035 Бисер Спасов Панов.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200037 Иванка Горчова Славейкова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200037 Евгени Милчев Соколов.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200038 Мария Петрова Гошкина.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200038 Нина Григорова Евтимова.

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 120200041 Анита Ангелова Бончева.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 120200041 Мария Петрова Гошкина.

      Анулира издадените удостоверения.

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения .

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

 

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 27.03.2023 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения