Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Монтана, 27.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Вълчедръм от квотата на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

С вх. № 227/23.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  квотата на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в съставите на СИК в община Вълчедръм.

      След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

      Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

                                                                                          Р Е Ш И:

 

     Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 121100002 Петко Кирилов Христов.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 121100002 Цветелина Петрова Христова.

 

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК №121100005 Цветелина Петрова Христова.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 121100005 Петко Кирилов Христов.

 

      Анулира издаденото удостоверение.

      На новоназначения член да се издаде удостоверение .

       Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 27.03.2023 в 19:22 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения