Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Монтана, 24.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“

    С вх. № 218/ 23.03.2023г. в РИК - Монтана е постъпило заявление от  пълномощника на представляващия коалицията и списък с общо 18 броя упълномощени представителипри провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

 

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че за всички упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и  във връзка  с чл.124 ИК, РИК - Монтана

 

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Монтана 18 /осемнадесет/ броя  упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ и приложение към настоящото решение.

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Зам. председател: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 24.03.2023 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения