Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Директора на Областно пътно управление - Монтана

      В Районна избирателна комисия –Монтана е постъпил сигнал, заведен в регистъра за жалби и сигнали под № 6/23.03.2023 г. в 10:40 ч. от Директора на Областно пътно управление - Монтана. В същият се излагат  обстоятелства, относно нерегламентирано поставяне на предизборни плакати на ПП „ДПС“ на голям брой табели от група „Д“ и група „Ж“, намиращи се на републиканските пътища на територията на ОПУ - Монтана.

      Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия- Монтана,

 

Р Е Ш И:

     Разпорежда на кметовете на общините в област Монтана да премахнат всички предизборни плакати, които не са разположени на определените със заповед местата за поставяне на агитационни материали.

 

 

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения