Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Вълчедръм от квотата на Коалиция ГЕРБ - СДС

    С вх. № 212/23.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  Коалиция ГЕРБ - СДС на съставите на СИК в община Вълчедръм.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като председател  на СИК № 121100020  Йордан Георгиев Георгиев.

НАЗНАЧАВА за председател  на СИК № 121100020 Алекс Светлинов Алеков.

 

 Анулира издаденото удостоверение.

 

      На новоназначения член да се издаде удостоверение .

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:39 часа

Свързани решения:

58-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения