Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Вълчедръм от квотата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

    С вх. № 210/23.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ на съставите на СИК в община Вълчедръм.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член  на СИК № 121100021  Никола Кирилов Станев.

НАЗНАЧАВА за член  на СИК № 121100021 Митка Георгиева Горанова.

 

Анулира издаденото удостоверение.

 

      На новоназначения член да се издаде удостоверение.

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:38 часа

Свързани решения:

58-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения